Roušky začínají znečišťovat vodu

Tam, kde dříve plavaly převážně plastové lahve, sáčky nebo třeba ztracené kusy plastové obuvi, se teď začínají objevovat roušky. Lidé už si posílají po sociálních sítích smutné obrázky znečištěného moře.

Podle odborníků se na roušku musí pohlížet jako na potenciálně infekční – a tedy nebezpečný odpad. „Rouška nebo filtr se vloží do plastového igelitového sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se vyhodí do směsného komunálního odpadu,“ radí doslova hygienici postup správné likvidace roušek. Celý návod na to, jak s takovým odpadem zacházet, naleznete zde.

Takto zabalené a vyhozené roušky by pak měly být bezpečně zlikvidovány ve spalovnách komunálního odpadu, aniž by ohrozily kohokoli dalšího. Myslet je potřeba také na lidi, kteří s odpadem nakládají, proto je důležité ono zabalení roušky do dalšího plastového obalu. Není tedy ani správné je vyhazovat jen tak volně, například do košů na ulici.

Pozor, virus může na odhozené roušce dlouho přežít

Bohužel, jak ukazují fotografie, které lidé mezi sebou sdílejí na sociálních sítích, roušky už se volně povalují na plážích a plavou ve vodě. Tam, kde jindy úklidové čety sbíraly především plastové lahve, igelitové sáčky nebo zbytky různých plastových hraček a pomůcek do vody, tam se dnes mezi odpadky stále častěji objevují právě roušky.

Jak informuje Státní zdravotní ústav v aktualizovaném dokumentu o poznatcích ohledně koronaviru, přenos je možný také předměty kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. „Na různých površích je přežívání SARS-CoV-2 ve vzduchu až 3 hodiny, až 4 hodiny na mědi, až 24 hodin na kartonu a až 2–3 dny na plastu a nerezové oceli,“ uvádí doslova SZÚ.

Odhození roušky do vody viry nezlikviduje, naopak, mohou se tak šířit

Roušky či respirátory by tedy rozhodně neměly končit jako volně odhozený odpad kdekoli. Ani v odpadkovém koši, natož pak v přírodě, kde se z nich může virus dál šířit. Důežité je samozřejmě i ekologické hledisko. Vrstvená rouška není snadno biologicky odbouratelný odpad a rozhodně jako materiál do přírody nepatří. Navíc, jak už jsme vás informovali v článku „Dezinfekce pitné vody koronavirus ničí, v odpadních vodách by ale mohl přežívat dlouho,“ tím, že odhodíme do vody roušku, můžeme viru umožnit přenos na další lidi, protože voda ho nijak rychle nezahubí. Právě naopak, je to prostředí, ve kterém umí přežívat i celé dny.

Tagy: