ROZHOVOR: Jaký je rozdíl mezi chřipkou a koronavirem?

Epidemioložka Jana Prattingerová – Jaký je rozdíl mezi chřipkou a koronavirem?

V České republice je už pět potvrzených případů nákazy koronavirem. Příznaky jsou podobné jako v případu chřipky – horečka, kašel a bolest celého těla. Oproti chřipce je ale rozdíl v nákaze. Podle epidemioložky Jany Prattingerové z hygienické stanice Libereckého kraje je více infekční.

Česká epidemioložka uvedla, že podle odhadů Světové zdravotnické organizace ročně v souvislosti s chřipkou zemře 250 až 500 tisíc lidí. Například americké CDC (Centrers for Disease Control and Prevention / Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) odhaduje až 690 tisíc úmrtí ročně.

„Pokud se týká koronaviru, tak zatím čínští vědci přišli s tím, že by mohla být úmrtnost průměrně kolem 2,3 procenta, což potvrdila i Světová zdravotnická organizace a studie, která probíhala na jedné z lodí, kde došlo k výskytu nemoci.“

Těžko předvídat, zda to bude horší, nebo lepší než chřipka

Úmrtnost u chřipky se podle Prattingerové nedá úplně přesně určit, protože závisí na řadě faktorů včetně užívané metodiky měření. „V České republice se odhaduje za sezóny 2002, tuším, až 2010, že úmrtnost je 0,2 procenta. Ale jsou státy, které v jiných sezónách udávají třeba až 4,5 procenta. Například ve Spojených státech.“

„Máme určité skupiny, ať už v závislosti na věku nebo na přidružených onemocněních, které jsou rizikovější pro obě onemocnění,“ uvedla epidemioložka k rizikovým skupinám obyvatel s tím, že zatím se zdá, že pro koronavirus to budou osoby starší zhruba 65 let, které mají přidružené onemocnění.

„To samé platí pro chřipku. Chřipka je závažným onemocněním pro osoby starší pětašedesáti let, například pro těhotné ženy anebo pro osoby, které jsou sice mladší, ale mají závažné onemocnění srdce, plic, ledvin, které mají například infekci HIV.“

Prattingerová jen potvrzuje, že v současné době na onemocnění koronavirem nemáme žádnou kauzální léčbu, ani žádnou očkovací látku, ale na všem se nejen podle ní velmi intenzivně pracuje.

Zdravý životní styl, všechno přiměřeně, sportovat, umývat si ruce

A jaké zásady by měli lidé v rámci prevence dodržovat? „Já se domnívám, že důležité je dodržovat zdravý život životní styl. To znamená všechno přiměřeně: přiměřená strava, přiměřená dávka přirozených vitamínů, starat se o svoje tělo, starat se o imunitní systém a za mě sportovat, protože sportem si zlepšuji vitální kapacitu plic a to v případě onemocnění potom může být velmi důležité.“

Důležité je podle epidemioložky také důkladné mytí rukou, ač si mnozí lidé mohou myslet, že jde o neúčinnou prevenci. „Koronaviry a viry chřipky poměrně dlouho přetrvávají na površích kontaminovaných respiračními sekrety. A potom vlastně můžeme, pokud si sáhneme na takovou kontaminovanou plochu, vnést virus do očí, do nosu, do úst a může dojít k onemocnění.“

„Dále je důležité dodržovat takzvanou respirační etiketu. „Pokud jsem nemocný, mám příznaky respirační infekce, tak smrkat, kýchat do jednorázového kapesníku, který bezprostředně odhodit, umýt si potom ruce.“

Jana Prattingerová také uvedla, že nejsou vědecké důkazy pro to, že by nošení roušek zdravými osobami zabránilo infekci. „Ta rouška byla konstruována pro to, aby chránila pacienta před flórou respiračního traktu operatéra. To znamená, že rouška není k tomu, aby chránila toho člověka, který ji nosí,“ dodala.