Výroba a vývoz zbraní z Evropské Unie se neustále zvyšují. Kam ale míří? Poslanci varují před nebezpečím

Výroba a vývoz zbraní z Evropské Unie se neustále zvyšují. Kam ale míří? Poslanci varují před nebezpečím

Evropská Unie rok od roku zvyšuje export zbraní vyráběných v zemích EU. Zbraně však ne vždy skončí ve správných rukách. Na nebezpečí upozorňují poslanci, kteří žádají o posílení kontrol kolem vývozu zbraní.

Celosvětový obchod s hlavními konvenčními zbraněmi jako jsou rakety, letouny, lodě či tanky, roste každým rokem. V letech 2012 – 2016 dosáhl obchod nejvyšších hodnot od konce Studené války. Tyhle informace velmi znepokojují poslance, kteří se obávají dalšího vývoje v exportu zbraní. Podle nich je to jasný důkaz, že se světové konflikty řeší více vojensky, než cestou diplomacie a politiky.

Poslanci žádají přísnější kontroly pro vývoz zboží. Švédská poslankyně za Zelené Bodil Valero, která je zodpovědná za přípravu usnesení o vývozu zbraní, k celé věci řekla: „Nejde tu jenom o mír nebo image Evropy, jde o životy našich občanů.“ Usnesení bylo schváleno během plenární debaty 12. září.

V zemích Evropské Unie se vyrábí zbraně, náboje, radary, ale třeba také vysílací systémy a ponorky. Většinu ze zmíněné techniky vyváží mimo EU. A není výjimkou, že se zbraně dostávají do rukou autoritářským režimům nebo teroristům.

Řešení by podle poslanců mohlo být zavedení sankcí

A právě tohle je důvod, proč poslanci volají po přísnějších kontrolách. EU je druhým nevětším vývozcem zbraní na světě. A přesto, že je jediným integračním uskupením, ve kterém členi musí dodržovat určitá pravidla, v praxi je však členské státy nedodržují. Podle Valero jsou kritéria nastavena relativně dobře, ale tím, že je země EU nedodržují, nepadají na úrodnou půdu. Parlament proto navrhl možnost sankcí za nedodržování těchto minimální standardů, s čím poslanci souhlasí.

Jsou tu však také ti, kteří vidí řešení jinde. „Měli bychom se spíš soustředit na Pákistán, Severní Koreu, Čínu. Žádná z těchto zemí není signatářem smlouvy OSN k omezení zbrojení, zatímco všechny státy EU ji podepsaly,“ připomněl britský konzervativec Geoffrey van Orden v debatě na štrasburském plénu.

Jak je na tom EU ve vývozu zbraní?

Mezi deset největších světových exportérů zbraní patří z EU Francie, Německo, Spojené království a Španělsko s Itálií. Česká republika je na 22. místě žebříčku.

V poslední „pětiletce“ je procento z vývozu zbraní vyrobených v ČR (v letech 2012 – 2016) 0,2% celosvětového obchodu. Mezi zeměmi EU je Česko ve vývozu zbraní na desátém místě a 48% českého zbrojního exportu šlo v posledních pěti letech do Iráku.

Ohledně celosvětového vývozu zbraní jsou v posledních letech na prvních místech USA s 33%, dále EU s 26% a Rusko s 23%. Ze šestadvaceti procent z EU bylo jen patnáct určených pro vnitřní trh Unie. A právě na tyto čísla upozorňují poslanci.

Poslanci Evropské Unie věří, že to budou právě sankce za nedodržování pravidel, které členské státy přesvědčí řídit se zákony a jasnými pravidly.

Kritéria, která mají země EU respektovat při udílení licencí na prodej zbraní

Dodržování mezinárodních povinností a závazků členských států, zejména sankcí

Dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v zemi konečného určení

Posoudit vnitřní situaci v zemi konečného určení

Zachování regionálního míru, bezpečnosti a stability

Národní bezpečnost členských států i bezpečnost spřátelených a spojeneckých zemí

Chování kupující země vůči mezinárodnímu společenství, zejména pokud jde o její přístup k terorismu a dodržování mezinárodního práva

Posoudit rizika, že technologie nebo materiál budou dodány jinému než deklarovanému odběrateli nebo znovu vyvezeny

Slučitelnost vývozu zbraní s technickou a hospodářskou kapacitou přijímající země

Tagy: