50 let tvorby Jiřího Kovandy: Koláže oceňované napříč světem v Galerii Smečky

Dvě a dvě je pět. Možná si teď ťukáte na čelo, ale nebojte se, nerozhodli jsme se dělat si z vás blázny. Chceme vám blíže představit umělce Jiřího Kovandu a jeho výstavu, která nese právě tento název. Najdete ji v centru Prahy v Galerii Smečky, kterou podporuje společnost Pražská plynárenská. Její zástupci totiž dobře vědí, jak důležitou roli hraje umění v životech lidí.

Jiří Kovanda je jednou ze stálic naší výtvarné scény, jejíž talent výrazným způsobem přesahuje také daleko za hranice malé české země. Ke jménům skloňovaným i ve vzdálených koutech světa patří celá desetiletí.

Galerie Smečky

Nová dramaturgie Galerie Smečky navazuje na prezentaci obsáhlé sbírky děl české koláže Pražské plynárenské. Zároveň se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol a současnou uměleckou scénu. Cílem Galerie je stát se místem nejen pro setkávání, ale také pro nejrůznější formy vzdělávání.

Jeho umění i díla samotná v průběhu života představuje v přehledové výstavě koláží z let 1973–⁠2023 pražská Galerie Smečky, jejíž zástupci kromě akcí, instalací a intervencí chtějí poukázat také na výraznou a kontinuální linku prací na papíře, kterou v jeho práci můžeme nalézt.

„Autor označuje právě tyto koláže z počátku 70. let za začátek své umělecké tvorby, ačkoliv sám jejich kvalitu záměrně nepřeceňuje. Taková hodnocení je ale dobré brát s rezervou. Kovanda patří mezi několik málo současných umělců, kteří dokážou nahlížet svou práci s nadhledem a s odzbrojující upřímností. Kvalitu jeho děl ale není nutné zdůrazňovat, zastoupení jeho prací v prestižních galeriích po celém světě o ní mluví samo.“

Kovandův návrat do Galerie Smečky

Koláže z počátku své tvorby tady Jiří Kovanda nevystavuje poprvé. Nicméně v takto souvislé a přehledné podobě je ještě nikdo neviděl. Očím návštěvníků se tak ukážou vybrané koláže ze všech období tvorby výrazného umělce.

A není od věci zmínit, že právě letos uplynulo rovných padesát let od první práce na papíře Jiřího Kovandy, který navíc slaví životní jubileum, 70. narozeniny. Během svého života dokázal to, o čem řada českých tvůrců jen sní. A právě i jeho úspěchy chtějí tvůrci výstavy připomenout: „Zúčastnil se velké řady kolektivních výstav a přehlídek, mezi nimi mezinárodní přehlídky současného umění Documenta 12 v německém Kasselu, v londýnské Tate Modern uskutečnil performanci Líbání přes sklo. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Centre Georges Pompidou v Paříži, Muzea moderního umění ve Vídni, Centra Galego de Arte Contemporánea v Santiagu de Compostela, Tate Modern v Londýně nebo ve Sbírce Erste Bank.“

Místo, které stírá generační rozdíly v pohledu na umění

Novým záměrem Galerie Smečky je vytvořit bezbariérové prostředí vhodné pro návštěvy rodičů s dětmi a pro všechny sociální a věkové skupiny. V neposlední řadě mají tyto změny také přispět k výraznějšímu propojení Galerie Smečky s dalšími významnými galerijními institucemi u nás.

V první polovině 70. let se Jiří Kovanda věnoval především minimalistickým kresbám a kolážím, později svoji pozornost zaměřil na umělecké performance stavěné na všednodennosti a nenápadných vstupech do veřejného prostoru. A právě tato díla přitáhla pozornost teoretiků umění –⁠ českých i za hranicemi.

V 80. letech se soustředil především na malbu, koláž a materiálovou asambláž. Režim v tehdejším Československu jeho práci ocenit nedokázal, jeho podání umění proto mělo prostor pouze v rámci neoficiální scény. Změnu přineslo vystřídání režimů, kdy se stal pedagogem na pražské AVU. Posledních 15 let vede Ateliér Objekt –⁠ Prostor –⁠ Akce na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Aktuálně Jiří Kovanda vytváří především objektové situace z běžně dostupných předmětů.

Umění patří k životu

Galerie Smečky, která přehledovou výstavu Jiřího Kovandy představuje veřejnosti, funguje od roku 2005. A to díky Nadačnímu fondu Galerie Smečky, který financuje společnost Pražská plynárenská. Její představitelé se tak zasazují o udržení a další rozšiřování fondu uměleckých děl zaměřených na výtvarné médium koláže a podporují výstavní a uměleckou činnost galerie. Podpora společensko-kulturního dění v metropoli patří mezi jeden z pilířů odpovědného podnikání koncernu Pražská plynárenská.

Tagy:
umění výstava Paříž galerie Pražská plynárenská koláž Komerční sdělení Praha Tate Modern Georges Pompidou Erste Bank Jiří Kovanda Galerie Smečky