Blíží se konec výstražných trojúhelníků? Ve výbavě by je mohl nahradit maják s GPS

Už od roku 1960 je nedílnou součástí povinné výbavy automobilů výstražný trojúhelník. Brzy se nejspíš i tato tradiční pomůcka řidičů v nouzi odebere do historie. První zemí, která se s trojúhelníkem rozloučí, bude Španělsko. Už za tři roky jej povinně nahradí speciálním světelným majákem s „chytrými“ funkcemi, alternativně se ale smí používat už dnes.

Pokud se auto z jakéhokoliv důvodu stane nepojízdnou překážkou provozu, tj. hrozí, že by mohlo dojít ke kolizi s jiným vozidlem, je podle pravidel provozu na pozemních komunikacích nutné pro varování ostatních řidičů použít výstražný trojúhelník. Jeho nahrazení „chytrým“ výstražným majákem má přinést hned několik výhod v čele se zvýšením bezpečnosti a snazší lokalizací.

Ve spojení bez ohledu na stáří

Hlavní výhodou výstražných majáků je úplná konektivita napříč celým vozovým parkem bez ohledu na stáří daného auta. Požadovaná zařízení totiž musí kromě varovného světla také obsahovat SIM kartu, být připojená na internet a musí umět odeslat svou polohu.

Systém má fungovat tak, že řidič v případě nouze umístí maják na střechu, a ve chvíli, kdy ho zapne, maják odešle informace o své poloze. Ty dostane dopravní dispečink a následně může informaci o stojícím automobilu předat dále, například na příslušné informační tabule umístěné u silnic, asistenční službě a také do automobilů, které tyto informace umí přijímat.

Španělský systém nese označení DGT 3.0 a schválené majáky mají být pro tamní řidiče povinné od roku 2026. V současnosti španělští řidiči mohou využívat jak klasické trojúhelníky, tak výstražné majáky, přičemž zatím není nutné používat ty dražší s funkcí lokalizace. Výstražné majáky jsou ale už teď výhodnější, protože před časem došlo ve Španělsku ke změně předpisů ve snaze omezit pohyb osob po silnicích.

Lepší viditelnost

Jak připomíná web Motorpasion, výstražný trojúhelník nesmíte umístit za auto tehdy, pokud byste při tom museli jít po silnici. Pokud tak učiníte, můžete za to dostat pokutu. V případě majáku stačí, když ho umístíte na střechu, aniž byste vystupovali z vozu.

Cena schváleného zařízení Help Flash IoT pro španělský provoz je necelých 50 eur. Zatím ale není jasné, zda bude možné datové připojení po uplynutí lhůty stanovené při nákupu obnovit, nebo zda si budou muset motoristé následně kupovat zařízení nové. Nový systém využívající chytré majáky s možností lokalizace má přinést více bezpečnosti kromě jiného také proto, že schválená zařízení mají být ve tmě viditelná až na jeden kilometr.

Podle českých předpisů je nezbytné trojúhelník umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Vedle reflexní vesty je tedy výstražný trojúhelník nezbytnou součástí. Jinou legální možnost označení stojícího vozidla český právní řád zatím nezná. Řidič odstaveného vozidla není současně omezen v pohybu po silnici při umísťování trojúhelníku.

Tagy: