Spotřeba domácností se opírala o solidní růst mezd.