Jak nejlépe vyrovnat podlahu v každé části domu vám předvedou Fachmani

Rekonstrukce rodinného domu zdárně pokračuje a je potřeba vyřešit další části stavby. Pokračovalo se suchou výstavbou a upravila se podlaha v podkroví. Ve zbylé části domu se pokračovalo mokrou cestou, což znamená vyrovnání povrchu podlahy vylitím nivelační hmoty. Pro stavbu již byla zvolena vhodná fotovoltaika a je čas ji vyzvednout a nainstalovat. A protože práce jdou od ruky, zůstal čas i pro výběr barvy pro finální úpravy některých kovových a dřevěných částí stavby.

Před samotnou pokládkou podlahy, ať už se volí jakýkoliv finální materiál, je nutné podklad upravit do roviny. To zabezpečí nejen kvalitnější vzhled vrchní designové části, ale zejména zamezí případnému poškození podlahy při používání. Při chůzi může na nerovném povrchu snadno dojít k praskání dlažby nebo vrzání dřevěné podlahy. Pro vyrovnání podlahy je možné zvolit suchou cestu, vysypáním zvoleného materiálu, nebo mokrou cestu – tady je nejlepší použít samonivelační hmotu, která se rovnoměrně rozlije po ploše a po vytvrdnutí vytvoří jednoznačně rovný povrch vhodný již pro další práci.

Vyrovnání podlahy suchou cestou

Suchá podlaha byla zvolena pro úpravu v podkroví. Podloží se v tomto případě vyrovná podsypem. V minulosti se používaly kuličky, které díky kulatému tvaru do sebe ale nezapadaly dostatečně a časem se mohly začít propadat. Teď je na trhu možnost zvolit podsyp ve tvaru mnohohranu. Tato varianta je technicky praktičtější, tvar materiálu umožňuje jednotlivým částem do sebe lépe zapadat a díky tomu je celý podsyp stabilnější.

Materiál se jednoduše vysype na podlahu a pomocí vyrovnávacích tyčí upraví do roviny. Podsyp musí být v minimální tloušťce 1 cm, proto je vhodné začít na místě s minimální spotřebou materiálu, tedy v nejvyšším bodě podkladu. Na tomto místě se začíná a zbylá část se dosype již podle potřeby. Pokud chcete do takového typu podlahy umístit rozvody, je nutné je rozložit tak, aby měl materiál možnost tyto rozvody rovnoměrně obsypat a nedocházelo časem k propadům, např. u elektrických kabelů je nutné je aspoň částečně rozdělit a neponechávat v silném jednotném svazku.

Po vysypání podlahy byly položeny roznášecí desky, které podklad zpevnily, a na ty byla umístěná ještě kročejová izolace. Bez ní by i na dřevěné nebo laminátové podlaze mohlo docházet k nepříjemnému roznášení zvuku při chůzi do dalších částí domu. V případě této rekonstrukce byla zvolená izolace v tloušťce 25 mm. Nakonec byly na podlahu položeny sádrokartonové podlahové dílce. Předchozí materiály byly jenom umístěny bez dalších úprav či lepení, sádrokartonové dílce je ale nutné k sobě přilepit. Jednotlivé desky mají po stranách přesahy, které do sebe zapadají. Po slepení je potřebné tyto SPD dílce ještě k sobě napevno přišroubovat a tím je podlaha v podkroví připravena pro další práci. Lepení je v tomto případě jediná mokrá část a díky tomu je možné v podstatě okamžitě pokládat finální podlahu.

Jak připravit podlahu pro vylití nivelačkou

Další možností vyrovnání podkladu před pokládkou podlahy je samonivelační hmota. Ta byla zvolena pro zbylou část domu. V tomto případě je nutné správně připravit původní podklad. Nejdříve vyčistit základ podlahy od viditelných nečistot, tedy zamést nebo přímo vysát. V případě pórovitého podkladu, například starého betonu, je nutné použít penetraci. Pokud se jedná o hodně nasákavý materiál, penetrace se aplikuje 2×. Vždy je nutné dodržet dobu schnutí penetrace, není možné pokračovat v práci dříve, než uvádí návod pro zvolenou penetraci. Dalším vhodným krokem je měření vlhkosti podkladu. K dispozici jsou dotykové měřiče, případně je možné kontaktovat výrobce materiálu, který vám může poskytnout profesionálního technika.

Ten přijde na místo stavby, změří vám aktuální vlhkost a doporučí další postup. Nivelační hmota se může vylít až na suchý podklad. Před litím samotné nivelačky je důležitá samotná příprava zvolené směsi. Vždy je nutné se řídit pokyny od výrobce, které jsou přesně popsány v návodu daného produktu. Podcenění tohoto procesu může hodně ovlivnit celkový výsledek, dbát se musí zejména na množství záměsové vody a proces míchání také nemusí být jednoznačný. U cementových nivelačních hmot je nutné míchat směs nadvakrát.

Viditelnou známkou nesprávné přípravy mohou být pak barevné rozdíly na vylité ploše. Samotné vylití se pak řídí jednotlivými nerovnostmi podkladu. Tady je nutné hlídat výšku podkladu na jednotlivých místech a aplikovat směs lokálně. Při měření pomáhá stavařům laserový měřič a jednotlivé části ihned upravují a průběžně kontrolují. Každá část se musí ihned rozhrnout a průběžně ještě upravovat tzv. ježkem, který pomůže odstranit případné vzduchové bubliny a směs rovnoměrněji rozlije po podlaze.

Jak správně vylít nivelaci ve sklepě

V případě sklepa se příprava mírně lišila od přípravy podlah v obytné části. Tady se nachází stará pevná dlažba a bylo třeba rozhodnout, zda se bude odstraňovat, nebo může v podkladu zůstat. Vzhledem k tomu, že stará podlaha je stále pevná a soudržná, tedy žádné části se nedrolí a nehýbou, je možné ji ponechat a pokládat novou podlahu na ni. Důležitá je ale v tomto případě příprava podkladu a správná penetrace. Starou dlažbu bylo potřeba vyčistit a důkladně odmastit.

Na to byla zajímavě použita jedlá soda. Penetrace byla zvolena jiná s částečky písku, protože nebylo potřeba řešit nasákavost, ale spíš zabezpečit, aby nivelační hmota po podkladu neklouzala. Lití samotné nivelačky je pak stejné, ale tady se použil jiný druh, a to nivelační hmota vhodná do vlhkého prostoru.

Velmi důležitou součástí práce při vyrovnávání podlahy nivelační hmotou je vhodná teplota okolí. Nivelace by se neměla vylévat při teplotě pod 10 °C a zároveň by neměla přesáhnout 25 °C. Technici na této stavbě si pomohli vytápěním ve vedlejší místnosti, rekonstrukci totiž mírně komplikuje nastupující zima a velmi nízké teploty. Pokud si nejste jistí, svěřte tyto práce raději odborníkům, kteří mají již letité zkušenosti s různými typy podlah i používaných materiálů a umí si poradit za každého počasí.

Anhydritová nivelace vs. cementová nivelace

Anhydritová nivelace je vhodná do klasických obytných prostor, kde se nemusí počítat se zvýšenou vlhkostí. Pro sklepní prostory, koupelny a garáže je nutné zvolit již cementovou nivelaci. Tuto je samozřejmě možné použít i pro obytné a jiné části staveb. S oběma typy se pracuje stejně, liší se v použitém materiálu a vlastnostech. Opět platí, že je vždy nutné se přesně řídit pokyny od výrobce dané směsi, nebo práci svěřit zkušeným odborníkům.

Vhodné umístění fotovoltaiky v domě

Při návrhu rekonstrukce se našel prostor i pro vlastní fotovoltaiku. Umístění samotné baterie je často nejvhodnější v suchém sklepě, technické místnosti stranou obytné části domu, nebo přímo v garáži, což ocení zejména majitelé elektrokol a aut na elektrický pohon. Tento typ napájení byl zvolen z více důvodů, jedním z nich je možnost využití uložené energie na noční provoz veškerých elektrospotřebičů, jako je lednice, mrazák i osvětlení. Baterie fotovoltaického systému jsou náročnější na prostor, proto je potřeba s tím při návrhu rekonstrukce či novostavby počítat. Umístění venku není vhodné, zejména v období mrazu by mohlo dojít k poškození.

Základní zásady při výběru vhodné barvy

Při výběru barvy je potřeba zvážit, zda se bude používat pro vnitřní, nebo venkovní užívání a zda volit vodou ředitelnou nebo syntetickou. Pokud nevíte přesně, nebo chcete mít víceúčelovou barvu, tedy pro více možností jednu barvu, volte vždy odolnější typ. Tedy pro vnitřní i venkovní použití zvolte tu pro venkovní použití. Aplikace vodou ředitelné barvy je rychlejší, pokud ale budete přetírat starý nátěr a nejste si jisti, o jaký se jedná, zvolte novou barvu raději na syntetické bázi, výsledek bude kvalitnější. U nasákavých materiálů je vhodné použít před samotnou aplikací barvy také impregnační nátěr nebo podkladovou vrstvu.

Pokud si výběrem barvy a správným postupem nejste jistí, poraďte se přímo v prodejně. V sítí velkých hobby prodejen, stavebninách nebo specializovaných prodejnách by se vás měli na všechny potřebné parametry zeptat a podle toho poradit s volbou vhodné barvy. Zároveň si můžete nechat namíchat přesný odstín, který potřebujete. To je vhodné v případě, že budete muset barvu dokupovat. Samostatně už nemusíte stejný odstín trefit. V případě profesionálního míchání barev podle daného vzorníku si stejnou barvu snadno necháte namíchat znovu.

Tagy: