reklama

Jedovaté rostliny na zahradě – 1. část

Bájný narcis měl rád jen sám sebe
Zdroj: Prima DOMA

Na naší planetě roste asi 700 tisíc rostlinných druhů. Popsána a pojmenována je zhruba polovina. Život lidí i zvířat je plně závislý na existenci rostlin. Rostliny poskytují potravu, jsou zdrojem léčivých látek, textilní surovinou, stavebním materiálem, krmivem atd. Některé ale mohou být pro člověka i zvířata nebezpečné.

reklama

Právě sem patří jedovaté rostliny, které mohou vyvolat alergické reakce, a jsou zneužívané jako omamné drogy. Jedovaté rostliny obsahují celou řadu účinných látek, které mohou narušit tělesné funkce jako je dýchání, srdeční činnost, krevní oběh, trávení, myšlení, v krajním případě mohou způsobit smrt.

Nebezpečí představují především pro děti, které velmi snadno zamění lesklé plody rulíku zlomocného za borůvky, fazolím podobná- semena skočce nebo červené peckovice lýkovce za rybíz. Rostlin, které mohou poškodit zdraví je mnoho, obklopují nás, pěstujeme je na zahrádkách, setkáváme se s nimi na loukách, v lesích a mnohé pěstujeme doma jako pokojové rostliny a nemáme nejmenší ponětí o jejich jedovatosti.

Jedovaté rostliny představují určité nebezpečí, neznamená to ale, že je budeme ničit, vždyť právě v této skupině rostlin najdeme i celou řadu rostlin prospěšných, především pro výrobu léčiv, a zákonem chráněných. Abychom mohli předcházet nebezpečí, které jedovaté rostliny představují, musíme je dobře poznat a naučit se s nimi pracovat. K tomu by měl přispět i nový několikadílný seriál

.

K tématu

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) - strom, nebo keř roste v lesích, u cest, ale i jako součást zahradních realizací, především pro vonné bílé hroznovité květy. Pro svou nenáročnost jej najdeme i na místech pro ostatní dřeviny naprosto nevhodné jako jsou lomy, vápenky, v blízkosti továren, nádraží aj. Využívá se často pro ozelenění chudých suchých půd, k rekultivačním výsadbám, jako městská zeleň, kolem komunikací ad. Patří mezi nejlepší medonosné rostliny.

Pro dekorativní výsadby se využívá trnovník srstnatý s fialovými květy. Kromě květů je celá rostlina jedovatá, především kůra a lusky a to obsahem bílkovinných jedů (lektiny). Po požití se dostavuje nevolnost, průjem a křeče. Otravou bývaly postiženy v minulosti děti, které pojídaly akátové kořeny nasládlé chuti, omylem považovaný za kořen lékořice. Otravy byly pozorovány i u zvířat.

Akát patří mezi nejlepší medonosné rostliny
Akát patří mezi nejlepší medonosné rostliny
Zdroj: Ludmila Dušková

Ruj vlasatá (Cosinus coggygria) - je dřevina domácí od západního středomoří po střední a východní Evropu. Má opadavé nedělené vejčité listy, na okraji průsvitné s vyniklou žilnatinou. Květy jsou nadýchané koncové laty, které vytvářejí dojem chmýří. V posledních letech se stále více objevuje v sadovnických realizacích kolem nových domů. Dřevo je ceněno v truhlářství. Keř ozdobou každé zahradní realizace, dobře roste v každé půdě, dorůstá do výšky až 5 m. Vyniká nejen jako solitéra, ale lze jej uplatnit i do skupinových výsadeb. Především listy obsahují třísloviny, které jsou hlavními účinnými látkami, pro které se ruj pěstuje v některých zemích na plantážích. Zvláště u citlivých osob způsobuje dotykové podráždění, dokonce až puchýře na pokožce, proto je třeba při řezu keřů používat rukavice.

Ruj způsobuje dotykové podráždění
Ruj způsobuje dotykové podráždění
Zdroj: Ludmila Dušková

Sasanka hajní (Anemóně nemorosa) – bílé květy jsou ozdobou vlhčích lesů v době, kdy stromy počínají rašit. Pokud se jim na stanovišti daří, vytvářejí nádherné bílé koberce. Všechny části rostliny obsahují alkaloid ranunkulin, saponiny a organické kyseliny. Otrava je doprovázena zvracením, průjmy i zánětem ledvin. Velmi vážnou otravu i s následkem smrti může údajně způsobit 30 snědených rostlin. Děti, které většinou sasanky trhají, mohou díky přenosu šťávy do očí vyvolat zánět spojivek. Čerstvá nať je jedovatá i pro dobytek, sušením se jedovatost ztrácí. Eskymáci údajně čerstvou šťávu využívají jako součást šípového jedu. V lidovém léčitelství sloužila kdysi jako prostředek proti revmatismu.

Sasanka sloužila jako prostředek proti revmatismu
Sasanka sloužila jako prostředek proti revmatismu
Zdroj: Ludmila Dušková

Konvalinka vonná (Convallaria majalis) - patří mezi nejkrásnější planě rostoucí květiny u nás. Jejich křehká krása a podmanivá vůně přímo svádí k jejich utržení a přenesení alespoň na kratičký čas domů. Konvalinky rostou téměř po v celé Evropě. Tvoří 10-25 cm vysokou víceletou rostlinu s přímou lodyhou, nesoucí jednostranný hrozen složený z 5 až 10 jednotlivých kvítků. Listy mnohdy delší než lodyhy jsou srostlé většinou do dvojice a pouze nepatrně převyšují květní lodyhu. Povrch listů je lesklý, zdaleka nápadný a tak se dá konvalinka je stěží zaměnit s jinou rostlinou.

Nejvhodnějším stanovištěm pro konvalinky jsou listnaté lesy, křoviny, v horách na kamenné suti a horské louky. Konvalinka má ráda vlhčí stanoviště. Je vápnomilná. Celá rostlina včetně květů je silně jedovatá a dokonce i voda, ve které byly květy delší dobu, obsahuje výluh jedovatých alkaloidů. Ty se využívají na výrobu léků především na povzbuzení srdeční činnosti. Jakákoliv manipulace s konvalinkami by proto měla být opatrná a vždy je nutné nezapomenout na důkladné omytí rukou.

Konvalinka patří mezi nejkrásnější planě rostoucí květiny u nás
Konvalinka patří mezi nejkrásnější planě rostoucí květiny u nás
Zdroj: Ludmila Dušková

Břečťan popínavý (Hegera helix) – patří mezi snad nejznámější popínavé rostliny využívané jako dekorace, zdí, plotů, zídek, podrost stromů ad. Dožívá se stáří až 500 let. Vytváří žlutozelené okolíky květů. Modročerné plody - bobule dozrávají na jaře následujícího roku.

Celá rostliny, především ale plody obsahuje hederosaponiny, třísloviny, glykosidy aj. U dětí jsou popsány otravy již po požití několika bobulí. Projevuje se žaludeční nevolností. Ptákům, ale, které bobule konzumují, neškodí. Chlupy mladých výhonů a listů vyvolávají u citlivých osob podráždění na pokožce. Nezbytné je proto při manipulaci využití rukavic.

Břečťan patří mezi snad nejznámější popínavé rostliny
Břečťan patří mezi snad nejznámější popínavé rostliny
Zdroj: Ludmila Dušková

Narcis bílý (Narcissus pseudonarcissus) – patří mezi nejvyužívanější jarní cibuloviny na našich zahrádkách, ale i parkových výsadbách. Listy a stonky obsahují alkaloid scilain, květy a cibule pak obsahují alkaloidy tazetin a lykorin. Po požití se dostavuje nevolnost a průjem, pro uzdravení postačí běžná první pomoc, tj. vyvolání zvracení, živočišné uhlí a dostatek tekutin.

Víte, že v mytologii byl Narcis krásný nesmělý jinoch, který se při pohledu na svou tvář ve vodní hladině zamiloval sám do sebe? Láskou k sobě samému ale chřadnul v chorobné touze stále se na sebe dívat, byl proto bohy přeměněn v květinu – narcis.

Narcis patří mezi nejvyužívanější jarní cibuloviny
Narcis patří mezi nejvyužívanější jarní cibuloviny
Zdroj: Ludmila Dušková

Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) - stále oblíbená popínavá letnička, ale i trvalka využívaná v předzahrádkách pro dekoraci plotů. Jedovatá jsou především semena hrachoru, vlivem obsahu aminokyselin. K otravě dojde při dlouhodobé konzumaci semen. Projevy zahrnují celkovou slabost, sníženou pohyblivost končetin, v krajním případě s následkem smrti. Ze zvířat jsou citliví především koně, ale i u nich se otrava projeví po dlouhodobé konzumaci. U planě rostoucích druhů je toxicita minimální.

Hrachor je stále oblíbená popínavá letnička
Hrachor je stále oblíbená popínavá letnička
Zdroj: Ludmila Dušková

Vratič obecný (Tanacetum Bulhare) - hojná žlutě kvetoucí pevná rostlina využívaná především do suchých vazeb. Během sušení květy neztrácejí tvar ani barvu. Celá bylina má silně kořennou vůni Obsahuje silice, třísloviny a kyseliny. Po požití vyvolává silice zvracení, průjem, zúžení zorniček, zduření rtů a ve větším množství, bezvědomí. Způsobuje překrvení malé pánve, a tím může u těhotných žen vyvolat potrat. Záchranná opatření spočívají ve vyvolání zvracení s podáním živočišného uhlí. Objevuje se i v lidových pověrách – při cestách měl pomáhat k šťastnému návratu domů. K vyléčení nevěry a návratu milované osoby, stačilo nosit větvičku vratiče u sebe. Odtud také pochází český název

Vratič se vyžívá především do suchých vazeb
Vratič se vyžívá především do suchých vazeb
Zdroj: Ludmila Dušková

Skočec obecný (Riccinus communis) - se v našich podmínkách pěstuje jako jednoletá okrasná rostlina. Lodyha, jež doroste během vegetační sezony výšky až 3 m, je zdobena zajímavými dlanitě dělenými listy načervenalého vzhledu. Atraktivní jsou i laty květů, v dolní části rostliny samčí, v horní části samičí, které se později mění na pukavé ostnité tobolky s velkými skvrnitými semeny.

K tématu

V semenech je kolem 50 % oleje hojně využívaného v technických odvětvích, proto je tato rostlina už po několik tisíciletí pěstována jako významná olejnina. Zároveň však semena obsahují prudce jedovaté alkaloidy ricin a ricinin. Pro užití v lékařství a farmacii se ricinový olej čistí a zbavuje jedovatých látek varem a využívá se jako projímadlo. Za smrtelnou dávku u dospělého člověka se považuje požití 15-20semen, pro dítě pak 5-6 semen! Otrava se projeví pálením v ústech, zvracením, průjmy, závratěmi, křečemi, poškozením jater a ledvin. Symptomy se mohou projevit i po 2-3 dnech! Pokud jej vysadíte pod okny domů, odpuzuje hmyz.

Skočec se pěstuje jako jednoletá okrasná rostlina
Skočec se pěstuje jako jednoletá okrasná rostlina
Zdroj: Ludmila Dušková

reklama
reklama

Další hlavní zprávy

EURO 2021

Španělé opět zaváhali. Zahodili penaltu, Poláci mají naději díky Lewandowskimu

Španělé opět zaváhali. Zahodili penaltu, Poláci mají naději díky Lewandowskimu

Není to tak dlouho, co Španělsko vládlo fotbalové Evropě. Jenže na letošním Euru to zatím nevypadá, že La Roja naváže na triumfy z let 2008 a 2012. I ve druhém utkání doma v Seville na šampionátu remizovala reprezentace z Pyrenejského poloostrova, tentokrát 1:1 s Polskem. Svěřenci trenéra Luise Enriqueho budou muset o postup zabojovat v duelu se Slováky. S nimi Poláci na úvod ME prohráli, díky následné remíze ale stále mají šanci na osmifinále.

Diktátorství nemá v EU místo, shodl se Kulhánek se Zemanem. Podpoří sankce vůči Bělorusku
Moře v Turecku zaplavil sliz: Ohrožuje turismus a zabíjí zvířata. Úřady si nevědí rady
Roztomilý omyl: Hummelsův syn slavil tátův „vlastňák“. Vysvětlím mu to, řekl stoper
Asfalt jako horká kaše aneb Z dějin české Sahary 1911 a 1947, kdy vedra zabíjela
reklama
reklama
KOMENTÁŘ: Jak Klausovo utahování opasků zvítězilo nad Komárkovou markou za tři koruny

Názory

Domácí zpravodajství

Vakcíny fungují. Po druhé dávce očkování měl pozitivní test jen zlomek lidí
Únik chemikálií v Plzni má třetí oběť. Další muž bojuje o život na JIPce
Další články
reklama
reklama