Seznam říčanských měřících bodů je více než obsáhlý. Zdroj: info.ricany.cz