Upálení Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Upálení Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Upálení Mistra Jana Husa v rukopise Chval božských z roku 1587 (fotografie z knihy Píseň o vítězství u Domažiic, 1979)

Upálení Mistra Jana Husa v rukopise Chval božských z roku 1587 (fotografie z knihy Píseň o vítězství u Domažiic, 1979) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Odvádění Mistra Jana Husa k hranici. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Odvádění Mistra Jana Husa k hranici. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Odsvěcení Mistra Jana Husa před popravou. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Odsvěcení Mistra Jana Husa před popravou. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Odklízení popela Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Odklízení popela Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Jan Hus, rytina z doby kolem roku 1700 (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Jan Hus, rytina z doby kolem roku 1700 (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda

Upálení Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981)

Upálení Mistra Jana Husa. Ze středověké Richentalovy kroniky zachycující průběh kostnického koncilu (fotografie z knihy Ze zpráv a kronik doby husitské, 1981) Zdroj: Se svolením nakladatelství Svoboda