Výřez z celooblohového snímku bolidu pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou na stanovišti v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu v Čechách. Zdroj: Astronomický ústav AV ČR