reklama

Nemusí bolet, není vidět, může zabíjet. Nepodceňujte prevenci rakoviny děložního čípku

Rakovina děložního čípku je stále velkým strašákem. Ročně si u nás tuto diagnózu vyslechne asi 800 žen a téměř polovina z nich na onemocnění zemře. Na rozdíl od některých jiných gynekologických nádorů je ale při pravidelné prevenci snadno odhalitelná. V posledních letech navíc došlo k výraznému pokroku v možnostech stanovení diagnózy. Významné zpřesnění přináší provedení HPV DNA testu pro pacientky ve 35 a 45 letech jako doplnění cytologického vyšetření. Diagnózu, při které se každému podlomí kolena, si vyslechla také Sylvie Pavlová (45 let).

reklama

Sylvie pochází z Hradce Králové, ale studium a později pracovní uplatnění ji převedly do Prahy. Dnes žije s manželem a dětmi za Prahou v malé obci u Karlštejna. Vychovávají syny Tomáše (11 let) a Honzíka (7 let). Do rodiny patří ještě dvě dcery manžela z prvního manželství Helena (21 let) a Hedvika (20 let).

Sylvie je dnes úplně zdravá.
Sylvie je dnes úplně zdravá.
Neměla jsem vůbec žádné problémy. Cytologie ale nevyšla dobře a musela jsem na operaci.

Před pár týdny Sylvie obdržela výsledky histologie po konizaci čípku. „Neměla jsem vůbec žádné problémy. Necítila jsem žádný diskomfort nebo bolesti. 12. března jsem šla na preventivní prohlídku ke svému gynekologovi a o tři týdny později mi přišla zpráva, že cytologie nevyšla dobře,“ popisuje svůj příběh Sylvie. Lékař ji rovnou odeslal na konizaci čípku. Sylvie se objednala na prohlídku do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nejprve podstoupila konizaci čípku a poté, co histologie bohužel potvrdila zhoubný nádor, tak i radikální operaci na onkogynekologii.

„Ultrazvuk naštěstí ukázal, že ostatní orgány jsou v pořádku. Na konci června letošního roku jsem podstoupila operaci, během které nejprve testovali sentinelové uzliny, aby se zjistil rozsah nemoci. Vyšetření uzlin během operace bylo naštěstí negativní, a proto byla rovnou provedena radikální hysterektomie (operační odstranění dělohy, okolního vaziva a mízních uzlin, pozn.red). V polovině července jsem se dozvěděla, že definitivní histologické vyšetření dopadlo dobře a další léčba není potřeba,“ pokračuje Sylvie.

Nádor byl zhoubný, agresivní, ale díkybohu malý. Děkuji bohu, že se na to přišlo včas.

Celá léčba tedy spočívala ve dvou zákrocích – konizaci a radikální hysterektomii s odstraněním uzlin. Díky včasnému nálezu nemoci nebylo potřeba ozařování ani chemoterapie. „Dle slov pana doktora Slámy byl nádor zhoubný, agresivní, ale malý a já děkuji bohu, že se na to přišlo včas,“ uzavírá Sylvie, která je dnes vyléčená a čekají ji pouze preventivní kontroly na onkogynekologii.

Pokud nepodceníme prevenci, karcinomu děložního čípku je možné prakticky zcela předejít

Pro podporu žen s onkogynekologickým onemocněním vznikla Pacientská organizace Veronica, která sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků a děložního hrdla. Ředitelkou pacientské organizace Veronica je Denisa Laubrová, která nám přiblížila činnost a zaměření spolku.

Pacientská organizace VERONICA pořádá pravidelná setkání.
Pacientská organizace VERONICA pořádá pravidelná setkání.

Deniso, kdy byla Pacientská organizace Veronica založena?
Pacientská organizace Veronica byla založena v létě roku 2018 skupinou nadšenců, kteří vnímali akutní absenci platformy pro ženy s onkogynekologickým onemocněním a ženy s genetickou mutací BRCA1 a 2 (dědičné genetické predispozice ke vzniku nádoru prsu a vaječníku, pozn. red.). Ve správní radě nyní sedí jak pacientky, tak lékař, psycholog, koordinátorka klinických studií nebo právníci. Tedy pestré spektrum lidí, kteří věří, že osvětovými kampaněmi se dá snížit například incidence karcinomu děložního hrdla v České republice.

Jak konkrétně váš spolek pomáhá pacientům?
Pro pacientky a jejich blízké vydáváme edukační materiály, jejichž jmenovatelem je onkogynekologické onemocnění a možné potíže jím způsobené. Věnujeme se například výživě, paliaci, právnímu poradenství, fyzioterapii atp.

S pacientkami natáčíme autentické zpovědi, kde se svěřují se svým příběhem, a dodávají tak naději ostatním pacientkám, které byly třeba právě diagnostikované a hledají odpovědi a útěchu.

Pořádáte nějaké společné aktivity a pravidelná setkání?
Ano, s pacientkami se pravidelně scházíme, naposledy třeba při setkání s lékaři, kdy měly ženy spolu se svými příbuznými nebo kamarádkami možnost vyzpovídat specialisty v oboru onkogynekologie, nutricionisty, psychology nebo paliatry a vyptat se jich na věci, na které běžně není v ordinaci chuť nebo prostor. Společně také chodíme háčkovat, vařit, nově se těšíme na kurz jógy pořádaný se zaměřením na onkologicky nemocné ženy.

Zmiňme pokrok v prevenci rakoviny děložního čípku, kterým je nový test. Měla by ho dokonce i vybraným ženám hradit pojišťovna, že?
Od ledna 2021 má být hrazen pojišťovnou HPV DNA test. Půjde o doplnění k tradiční cytologii, tento test je výrazně přesnější a jasně určí, zda je HPV (human papilomavirus) přítomen, či nikoliv. Obrovskou výhodou HPV DNA testu je při negativním výsledku garantovat minimální riziko rozvoje rakoviny děložního čípku dokonce až po dobu 10 následujících let.

Jaké máte letos ještě plány?
Na prevenci onkogynekologických onemocnění upozorní akce GO Day, která se letos opět uskuteční ve 22 zemích světa. Patří mezi ně i Česko. Akce proběhne v Praze v neděli 20. září 2020. Na cyklojízdu hlavním městem se vydají lékaři, pacienti, známé osobnosti i široká veřejnost.

Ženy by měly zvážit očkování pro svoje děti, děvčata i chlapce, vakcinace je ve věku 13–14 let zdarma.

Pokud uděláme všechno správně, toto onemocnění je možné téměř vymýtit. Ženy by měly zvážit očkování pro svoje děti, děvčata i chlapce, vakcinace je ve věku 13–14 let zdarma. Sníží tak riziko onemocnění o více než 90 % a to nenabízí žádná jiná vakcína. Dále by měly ženy chodit na pravidelné gynekologické prohlídky a neměly by na ně rezignovat ani ve vyšším věku. Právě u nich je diagnostikováno nejvíce nádorů děložního čípku. Nově jim bude od roku 2021 ve věku 35 a 45 let udělán také HPV DNA test, který zvýší počet zachycených změn na děložním hrdle, včetně závažných prekanceróz.

Sdílení je pro pacientky moc důležité.
Sdílení je pro pacientky moc důležité.

Na co jste nejvíce pyšní, co se vaší organizaci nejvíce povedlo?
Jsme pyšní na naše osvětové aktivity. Naši květnovou kampaň na ovariální karcinom a jeho příznaky vidělo v některém z médií pět milionů lidí a roušku s tyrkysovou mašličkou, symbolem boje s tímto onemocněním, nosili ministr Vojtěch, manželé Drahošovi, lékaři, novináři i zpěváci.

Máte nějaké statistiky, kolik pacientek se na vás už obrátilo?
Pacientky se na nás obrací s prosbou o radu nebo konzultaci kontinuálně, nejvíce samozřejmě po zveřejnění pacientských příběhů, například po vystoupení zpěvačky Radany Labajové o tom, že má genetickou mutaci BRCA, se na nás obrací spousta pacientek s žádostí o radu, kde mohou být sledovány nebo kde jim udělají profylaktické operace.

Ke klasickému screeningu je možné využít novou, spolehlivější metodu, říká lékař

Ohledně rakoviny děložního čípku a možností v prevenci jsme se informovali u prof. MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., vedoucího lékaře onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

MUDr. Jiří Sláma.
MUDr. Jiří Sláma.

Pane doktore, když chodím na prevenci jedou ročně, minimalizuji tím možnost, že onemocním rakovinou děložního čípku?
Pravidelná preventivní péče je naprostý základ pro minimalizaci rizika, že rakovina děložního čípku nebude odhalena včas. Cílem preventivní kontroly navíc není odhalit rakovinu, ale odhalit změny na děložním čípku již v předrakovinovém stadiu a ty posléze podle míry závažnosti a věku pacientky buď pravidelně sledovat, nebo ošetřit. Druhým podstatným faktem je i použití kvalitních a moderních diagnostických postupů a následování národních doporučených postupů při řešení abnormálních výsledků.

Znám paní, která měla stěr negativní a o dva měsíce později jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku. Je to běžné, že ani prevence není 100%?
Žádný preventivní program, a dokonce ani žádný jiný medicínský postup není absolutně citlivý a dokonalý. Současná praxe preventivních kontrol je v ČR legislativně zakotvena a organizována jako tzv. screening, jehož hlavním nástrojem je cytologický stěr prováděný jednou ročně.

Citlivost cytologického stěru není bohužel příliš vysoká – pohybuje se kolem 60 % až 85 %. Bohužel tak nejen v naší republice, ale kdekoliv na světě existuje určitý podíl žen, které ačkoliv na preventivní kontroly chodí, mají nakonec rakovinu čípku kvůli selhání diagnostické metody. I to je důvod, proč je snaha screening změnit a zapojit citlivější metodu – průkaz DNA lidského papilomaviru (HPV).

Co je to HPV DNA test a jak moc je přesný?
Test HPV DNA prokazuje přímo přítomnost původce rakoviny děložního čípku – tzv. lidského papilomaviru. Test prokazuje celou skupinu virů, které způsobují rakovinu čípku. Ve srovnání s cytologií je takový postup citlivější o desítky procent (průměrně o 35 %) a dosahuje tak více než 90 % citlivosti. Test je ale logické provádět až u žen nad 30 let, protože u mladších žen je HPV infekce častá a obvykle přechodná. Současné doporučení WHO říká, že v zemích, kde je zaveden cytologický screening, by mělo být vyšetření doplněno o provedení HPV DNA minimálně ve věku 35 a 45 let – právě tato strategie bude v ČR brzy zavedena.

Jaký je váš názor na očkování proti rakovině děložního čípku a kdy je nejvhodnější doba?
Očkování je zcela unikátní, vysoce účinnou a zcela bezpečnou formou prevence rakoviny děložního čípku a rozhodně jej lze jen podpořit. Ideální doba k očkování je v ČR velmi dobře nastavena na věkovou skupinu 13 let, protože je třeba očkovat jedince ještě před zahájením pohlavního života. Navíc v tomto věku dochází k produkci vysokých hladin protilátek, které velmi pravděpodobně budou účinné po celý život. Nevýhoda vakcinace je, že zatím nedokáže ochránit proti všem typům rakovinotvorných HPV, a tak i očkované dívky musí v budoucnosti docházet na screeningové kontroly na gynekologii.

Jaké jsou šance na úplné uzdravení, když je rakovina zachycena včas?
Cílem preventivních vyšetření je objevit onemocnění děložního čípku ve formě předrakovinových změn. V takové podobě je nález vyléčitelný absolutně. V případě průkazu zhoubného nádoru záleží na stadiu, ve kterém je onemocnění zjištěno. Čím dříve, tím je šance větší. Bohužel ani v nejčasnějším stadiu není i při dokonalé léčbě naprostá jistota, že se onemocnění nevrátí.

Další hlavní zprávy

Arenberger zamázl koncerty s PCR testy v Lucerně. Vrchol drzosti, zlobí se organizátor
Basketbalistky USK i potřetí pokořily Hradec Králové a mají rekordní patnáctý titul
reklama
reklama
Ukrajina hrozí útokem na „provokující“ lodě ruské rozvědky. V Donbasu se střílí

Rusko

Domácí zpravodajství

Český úspěch: Vědci z Liberce odhalili nový lék na covid. Jde o tenký papírek
Už žádné ignorování odborníků, vyzývá vládu imunolog Hořejší. Situace prý vypadá nadějně
Další články
reklama
reklama