Vysokoškoláci ztrácejí chuť do studií. Po roce u počítače často ze školy odcházejí

Začátek nové životní etapy na univerzitě mnozí studenti ani pořádně nezažili a už se studiem končí. Do prvního ročníku na vysokých školách nastoupili v době koronavirové pandemie a rok strávili doma jen u počítačů. Právě tato zkušenost mnohé studenty demotivovala a zklamala. Proto se někteří rozhodli, že ze školy odejdou.

Erik Sikyta měl o své budoucnosti jasnou představu. Po úspěšném dostudování střední školy nastoupil na univerzitu, kde chtěl vystudovat mezinárodní vztahy. Koronavirová pandemie ale všechno změnila. „Těšil jsem se, jak poznám nové lidi, že se naučím nové věci. Nakonec jsem skončil doma u počítače, kde jsem viděl pouze jednoho učitele, nikoho jiného,“ vypráví Sikyta.

Do budovy své školy se podíval jen párkrát. Po půl roce distanční výuky byl natolik demotivovaný, že se rozhodl studium ukončit. Dnes pracuje v očkovacím centru a provádí rozvážku jako kurýr. „Rád se do školy vrátím, až bude možnost. Musím ale vědět, že všechno bude v pořádku,“ dodal. Za úbytkem vysokoškoláků však nestojí jen pandemie. Počet studentů klesá již několik let.

„Mezi lety 2010–2020 poklesl počet studentů vysokých škol o 24,4 procenta,“ uvedl mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. V tomto období totiž výrazně ubylo lidí ve věku 20–29 let. „Úbytek počtu studentů se dotkl téměř všech skupin studijních oborů. Výjimku tvoří jen obory zdravotnictví a sociální péče,“ pokračoval Cieslar. Pokles studentů zaznamenala i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). „V roce 2018 přišel zlom, došlo ke zhruba devítiprocentnímu poklesu, teď už se to však vyrovnává zpět,“ doplnil vedoucí oddělení komunikace VŠCHT Michal Janovský.

Mezi vysokoškoláky převládají dívky

Vysoké školy o studenty zabojovaly a více se zaměřily na propagaci. Například Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MATFYZ) mladé lákala skrze propagační spot, v němž figurovaly známé osobnosti jako zpěvačka Debbie či herec Martin Myšička, který školu dokonce vystudoval. Díky propagaci se MATFYZU podařilo v uplynulých dvou letech přilákat více studentů. A i přesto, že obory jako informatika či fyzika ženy tolik netáhnou, na MATFYZU tvoří třetinu studentů právě dívky.

Obecně mezi vysokoškoláky v Česku převládají ženy. Bez ohledu na formu studia, studijní program či typ školy tvoří nadpoloviční většinu studentů (56 %) i absolventů.

Tagy: