Ženy se staly významným elementem běloruských protestů.