reklama
Od tolaru k dolaru
Od tolaru k dolaru
Foto: FTV Prima

Pořad: Od tolaru k dolaru aneb 500 let tvrdé měny

Pořad Od tolaru k dolaru aneb 500 let tvrdé měny mapuje cestu tolaru po celém světě. Prapředek všech dolarů se zrodil před pěti sty lety v Čechách, v nové mincovně zřízené v dnešním Jáchymově. Tolar patří mezi důležitá dědictví, která naši předchůdci dali světu. Připomeňme si detaily tohoto dědictví. Tato minisérie, kterou vytvořil tým CNN Prima NEWS ve spolupráci s Českou mincovnou, se věnuje historickým faktům a zajímavostem, které mapují vývoj mincovnictví v ČR.

1. Mince starých Řeků

V roce 1520 vznikla jedna z nejslavnějších českých mincí, jáchymovský tolar. Abychom odkryly všechny jeho tajemství a shrnuli si zajímavosti ohledně jeho cesty za oceán, kde dal za vznik americkému dolaru, musíme se podívat do historie nejen českého mincovnictví. Začneme proto v antickém Řecku...

2. Keltské duhovky

Jáchymovský tolar. Mince, která ovládla svět, a která se na západě Čech začala razit v roce 1519. Než se ale dostaneme k samotným tolarům, ukážeme si, jaké mince se razily na našem území v dávných dobách. Neměli jsme totiž vždy k dispozici koruny, jaké známe dnes…

3. Od Caesara ke Konstantinovi Velikému

Tolar ovládal svět obchodu v období mezi 17. a 18. století. Americký dolar, který právě z názvu tolaru vznikl, pak ovládá obchodní svět dnes. Zajímává vás ale, čím platil takový světovládný Řím?

4. Nejstarší české mince

Od vzniku a historie antických mincí se dostáváme k těm vůbec nejstarším a zároveň prvním českým mincím. A o těch si budeme povídat v knihovně strahovského kláštera...

5. Mince přemyslovských knížat a králů

Povyprávěli jsme si o těch nejstarších českých vládních mincích. Teď si ale jdeme ukázat ty vůbec nejkrásnější české mince, a to denáry z 12. století...

6. Pražské groše

Při našem pátrání za českým tolarem jsme narazili i na pražský groš. Ten byl ve své době velice významným platidlem. Mimo jiné to byla nejkvalitnější mince ražená v Evropě. Na stopě za grošem jsme se dostali až do Kutné hory, která byla od středověku centrem dolování stříbra…

7. První tolary

Těžba stříbra v Krušných horách začíná kolem roku 1512. Jejími iniciátory je dvojice horníků. Právě na ně pak v roce 1516 navázali bratři Schlikové. Štěpán Schlik zde otevřel první doly. Po krátké době narazil na bohatá ložiska stříbra. Téměř pod povrchem horníci nacházeli až sto kilové stříbrné balvany...

8. Šlechtický rod Schliků

Dnes a denně slýcháme o jedné z nejsilnějších světových měn. O americkém dolaru. Málokdo ale ví, že dolar vznikl z názvu české mince nesoucí jméno tolar. Světová sláva jáchymovského tolaru se pojí s rodinou Schliků, kteří právě v Jáchymově těžili stříbro a jako první tyto mince razili. Za potomky tohoto rodu jsme se kvůli tomu vydali...

9. Mincovní kazeta rodu Schliků

Ostrov - město, které uchvátilo tisíce lidí. Město, kde měli sídlo slavní Schlikové. Město, které bylo v těsné blízkosti Jáchymova, kde se těžily tuny stříbra. Pojďte se s námi podívat na jeho bohatsví a krásu za doby vzniku slavného tolaru...

10. Česká koruna

Proslulý český tolar platil na našem území od roku 1520 až do roku 1857. Pak nastoupila mince, kterou známe i dnes, a tou je koruna. Znáte její historie a věděli jste, že...

11. Cena papíru?

Mincemi se platí déle než dva a půl tisíce let. Posledních 250 let se ale k úhradě používají i bankovky. A právě o nich bude v dalším díle řeč. Ze slavných tolarů se totiž nakonec staly dolary. A to nejsou pouze mince. Jsou to převážně papírové peníze....

12. Česká mincovna - kruh se uzavírá

Po putování za historií českých mincí a jáchymovského tolaru jsme se dostali až do současnosti. Konkrétně ke koruně české, která je od 8. února 1993 měnovou jednotkou České republiky. Razí se pouze na jednom jediném místě, a to v Jablonci nad Nisou, kde sídlí Česká mincovna...

Partnerem projektu je Česká mincovna.

K tématu

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v rámci natáčení speciálu poskytli součinnost a otevřeli prostory, které nejsou veřejnosti přístupné. Zvláštní poděkování pak patří MUDr. Michalu Maškovi, předsedovi České numismatické společnosti, a MUDr. Zdeňku Petráňovi, jednateli společnosti.

Poděkování dále patří Mgr. Lence Mazačové, Aleně Kubelkové, Královské kanonii premonstrátů na Strahově a jeho opatu Rmus.D. Danieli P. Janáčkovi, O.Praem., PhDr. G.E. Šidlovskému, O.Praem., řediteli Strahovské knihovny, PhDr. Bořku Neškudlovi, Ph.D., Erice Neumannové, PhDr. Světlaně Hrabánkové, ředitelce Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, Mgr. Josefu Kremlovi, Mgr. Dominice Kožešníkové, ředitelce muzea v Jáchymově, Miladě Palánové, Mgr. Miluši Kobesové, Margaretě Pospíchalové-Schlikové, PhDr. Miloši Kadlecovi, řediteli NPÚ- ÚPS na Sychrově, městu Kopidlno, Ing. Marku Poledníčkovi, místostarostovi města Ostrov nad Ohří, Zuzaně Železné a Západočeskému muzeu Plzeň – Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, doc. PhDr. Jiřímu Militkému, Ph.D.

 1. díl byl natočen v: Regionálním muzeum v Kolíně
 2. díl byl natočen v: Numismatické oddělení Národního muzea
 3. díl byl natočen v: Numismatické oddělení Národního muzea
 4. díl byl natočen ve: Strahovské knihovně
 5. díl byl natočen ve: Strahovské knihovně
 6. díl byl natočen v: České muzeu stříbra v Kutné Hoře
 7. díl byl natočen v: Krajské muzeum, p.o. Karlovarského kraje – Královská mincovna v Jáchymově
 8. díl byl natočen v: zámek Vokšice
 9. díl byl natočen ve: výstavních prostorách podkroví ostrovského zámku
 10. díl byl natočen v: prostorách České národní banky
 11. díl byl natočen v: Královské kanonii premonstrátů na Strahově
 12. díl byl natočen v: Česká mincovna