reklama

Máte rakovinu prostaty, slyší ročně 8 tisíc Čechů. Riziko odhalí test z krve

Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Každoročně si tuto diagnózu vyslechne více než 8 tisíc z nich. Onemocnění je dobře léčitelné v počátečním stádiu. Většina mužů ale neví, jak na prevenc, a jaká existují vyšetření, která mohou pomoci odhalit hrozbu včas. Rakovinou prostaty se zabývá pacientská organizace Asociace mužů sobě. Pracuje pro ni i pan Josef (72 let) z Prahy, který nám vyprávěl svůj příběh.

reklama

Rakovinou prostaty onemocněl pan Josef v roce 2008. V té době prožíval šťastné období. Po 11 letech, kdy ovdověl, se znovu oženil. Příznakům v podobě častého chození na WC v noci nevěnoval příliš pozornosti. Teprve v roce 2011 urolog na sono vyšetření objevil malý zapouzdřený nádor uvnitř prostaty. „Histologie bohužel potvrdila zhoubný nádor prostaty,“ vzpomíná pan Josef. Urolog ho bez prodlení objednal do FN Motol na operaci, při které došlo k chirurgickému odstranění nádoru v prostatě. „Velkou oporou mi tehdy byla moje manželka, syn a vnoučata. Dál jsem se věnoval svým koníčkům, kterými jsou elektrotechnika, tajemství vesmíru, příroda a četba. To vše mi moc pomáhalo náročné období psychicky zvládnout,“ pokračuje ve svém vyprávění.

Histologie bohužel odhalila zhoubný nádor na prostatě.

Přiznává, že pro něho bylo důležité mít možnost popovídat si o svých problémech s dalšími lidmi, kteří prošli tím samým. Pan Josef rakovinu překonal a dnes – devět let po operaci, je v pořádku. „Na rakovinu už nemyslím. Ale bohužel i vzhledem k věku mě trápí jiné nemoci – tříselná kýla, idiopatická neuropatie. Ale pokud tohle všechno odmyslím, cítím se vcelku dobře,“ dodává. Pan Josef se v dubnu 2019 stal členem pacientské organizace Asociace mužů sobě (AMS), ve které zároveň přijal funkci hospodáře v prezidiu AMS. „Pacientská organizace mi pomohla při plánovaných akcích získat nové znalosti, jak zvládat stres a psychiku v boji se svou nemocí,“ uzavírá. Řada mužů vůbec netuší, že mohou mít rakovinu prostaty.

Každý šestý muž nad 50 let onemocní rakovinou prostaty

O Asociaci mužů sobě hovoří prezident pacientské organizace Stanislav Kolb, který si tímto onemocněním také prošel.

Pane Kolbe, jaké jsou hlavní poslání Asociace mužů sobě?
Rakovina prostaty je vůbec nejčetnější onkologické onemocnění v České republice. V současné době se u nás na tuto nemoc léčí téměř 80 000 mužů, většinou starších 50 let. Je to také nemoc s nejvyšším ročním nárůstem – 3,74 %. Včetně rodinných příslušníků tak sdílí toto onemocnění a s ním spojený závažný zásah do života přibližně 500 000 lidí v ČR. Sám jsem toto onemocnění prodělal. Byly to příběhy mužů s touto diagnózou, které se staly hlavní motivací k založení první mužské pacientské v organizace Asociace mužů sobě. Jako první cíl, chcete-li poslání, jsme si stanovili pomáhat mužům a jejich rodinám správně se orientovat v jejich nelehké životní situaci. Na pravidelných besedách s odborníky a lékaři, ale i výměnou zkušeností mezi pacienty navzájem se dozvídají informace:

  • Jaké existují způsoby léčby rakoviny prostaty, jejich přednosti, ale i vedlejší účinky.
  • Jak se doléčit a dosáhnout původní kvality života.
  • Jaká je prevence a jak změnit styl života k předcházení recidivě této nemoci.
  • Jak řešit případné problémy s financováním léčby a doléčení.

Chceme se zaměřit i na osvětu pro muže, kterým se blíží 50 let věku a kteří nejsou pacienty. Ve vyspělých zemích západního světa, ke kterým patříme, je pravděpodobnost onemocnění rakovinou prostaty 18 %, tedy každý šestý muž nad 50 let touto nemocí onemocní. Prevence je tedy nesmírně důležitá a bohužel mnohdy kvůli nevědomosti a nedostatku informací zanedbávána.

Zmiňujete prevenci, co konkrétně máte na mysli?
Mluvím o screeningu hladiny PSA, tak jako funguje u žen screening prsu jako způsob prevence nebo screening tlustého střeva. Chtěli bychom jej prosadit minimálně pro muže starší 55 let, tak jako tomu je třeba ve Švédsku. Anebo alespoň prosadit v rámci pravidelných prohlídek povinnost praktického lékaře změřit pacientovi odběrem krve hladinu PSA (prostatický specifický antigen, pozn. red.).

Plnění této povinnosti signálního vyšetření PSA praktickými lékaři by měly kontrolovat zdravotní pojišťovny, je to i v jejich zájmu, neboť včasné zjištění zhoubného nádoru umožní úspěšnější léčbu s menšími náklady. Praktický lékař bude sám sledovat vývoj hladiny PSA u pacienta a teprve při jeho vyšším nárůstu jej pošle na další vyšetření k odbornému lékaři. Pacient musí být lékařem ubezpečen, že vyšší hladina PSA rozhodně ještě neznamená rakovinu prostaty. Je to jenom signál k dalšímu vyšetření urologem, například pohmatem prostaty přes konečník. Tak dojde k včasnému odhalení tohoto karcinomu.

Bohužel praktičtí lékaři tuto možnost při pravidelných prohlídkách mužům nenabízejí a oni o měření PSA ani nevědí. Navíc o prevenci rakoviny prostaty se zdaleka nehovoří tolik jako například u žen o rakovině prsu. Přitom mnoho mužů by určitě využilo tuto možnost prevence, která není nikterak náročná ani drahá. Test si mohou zaplatit jako samoplátci a stojí kolem 250 Kč.

Hovořil jste o prvním cíli vaší pacientské organizace a o prevenci. Jaká jsou další poslání?
Založená mužská pacientská organizace Asociace mužů sobě usiluje v souladu s Evropskou chartou práv pacientů o zvýšení práv a postavení pacientů s rakovinou prostaty v našem zdravotním systému, aby noví pacienti nemuseli ve stresu po oznámení této vážné diagnózy bloudit tímto systémem a hledat tu správnou léčbu a její případné financování. Zastupujeme naši cílovou skupinu 80 000 pacientů s karcinomem prostaty na jednáních se zástupci ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Naše připomínky a stanoviska k legislativním změnám předkládáme i ostatním onkologickým pacientským organizacím v rámci platformy HOP (Hlas onkologických pacientů).

Rád bych dnes poděkoval bývalému ministrovi Adamu Vojtěchovi za jeho podporu pacientským organizacím a snahu o jejich legislativní začlenění do zdravotního systému jako jeho nedílné součásti zajišťující kromě pomoci pacientům i velmi důležitou zpětnou vazbu mezi ministerstvem, zdravotními pojišťovnami a pacienty.

Kde a jak často pořádáte besedy s pacienty a setkání s odborníky?
Nejčastěji jsme až do epidemie COVID-19 pořádali naše setkání s pacienty každou středu od 14 hodin v sídle naší organizace v Klimentské ulici v Praze. Dále se zaměřujeme na víkendové semináře a pořádání rekondičních pobytů v přírodě. V loňském roce jsme pro naše členy a jejich sympatizanty dokonce uspořádali I. olympiádu AMS na Dědově mlýně uprostřed kokořínských lesů. Budeme velice rádi, když i ostatní pacienti s karcinomem prostaty vstoupí do naší Asociace mužů sobě.

Stále častěji se setkáváme s rakovinou prostaty i u mladších mužů, míní urolog

Na otázky týkající se rakoviny prostaty a prevence jsme se zeptali urologů z kliniky Urosanté. Odpovídají MUDr. Martin Lukeš a MUDr. Tomáš Novotný.

Asociace mužů se zaměřuje na prevenci proti rakovině prostaty. Která věková skupina mužů je nejvíce ohrožena?
Nejvíce ohroženou skupinou jsou muži starší 50 let. Bohužel v poslední době stále častěji diagnostikujeme karcinom prostaty i u mužů ve věku 40+ a na naší klinice léčíme už i několik pacientů mladších 40 let.

Od kdy je vhodné chodit na pravidelné prohlídky?
S pravidelnými preventivními prohlídkami doporučujeme našim klientů začít kolem 40. roku věku, vhodné jsou zejména pravidelné odběry krve včetně PSA (prostatický specifický antigen – marker karcinomu prostaty, pozn. red.) a sonografické vyšetření.

Jaké jsou příznaky rakoviny prostaty?
V časných stádiích onemocnění – jedná se o stádia, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost vyléčení, je onemocnění obvykle bezpříznakové. Často se nemoc v tomto stadiu diagnostikuje na podkladě běžného preventivního vyšetření, pro vyšší hladinu PSA.

V pozdějších stádiích nemoci může muž s karcinomem prostaty pociťovat řadu příznaků, z nichž však žádný není vysloveně specifický pro nádor prostaty a může tedy signalizovat i jinou poruchu. Mezi tyto příznaky patří potřeba častého močení hlavně v noci, problémy při močení, krev v moči nebo ve spermatu, potíže s erekcí, bolest při ejakulaci, častá bolest nebo ztuhlost v bedrech, bocích nebo v horní části stehen, ztráta chuti k jídlu a tělesné hmotnosti. Klíčovou roli v léčbě karcinomu prostaty má tedy prevence.

Jak probíhá léčba?
Léčba karcinomu prostaty je závislá na fázi, ve které byla provedena diagnóza. V případě lokalizovaného karcinomu prostaty přicházejí v úvahu dvě možnosti léčby, obě se snahou o vyléčení. Jedná se o radikální odstranění prostaty či její radikální ozáření. Další možností, která je v dnešní době akceptována, je tzv. aktivní sledování. Tato metoda představuje cílené rozhodnutí lékaře pacienta s nízkorizikovým karcinomem prostaty neléčit, ale pouze pečlivě sledovat. Léčbu zahajujeme až při přesně definovaných známkách zhoršení onemocnění. Ta má pak za cíl pacienta zcela vyléčit. Smyslem režimu aktivního sledování je tedy oddálit nežádoucí účinky radikální léčby.

V pokročilejších stádiích karcinomu prostaty přichází ke slovu také další modality léčby karcinomu prostaty. Zde se uplatňuje hormonální terapie. Většina nádorů prostaty je ovlivněna hormony produkovanými mužským tělem – testosteronem. Při léčbě je třeba vliv těchto hormonů omezit, a doporučuje se tedy kastrace. Ta může být provedena buď chirurgicky – odstranění varlat, nebo podáváním látek, jež v těle blokují působení mužských hormonů, tedy tzv. chemická kastrace. V dnešní době je nedílnou součástí léčby pokročilých nádorů prostaty též chemoterapie.

Jsou nějaké novinky, pokroky v léčbě a prevenci proti rakovině prostaty? A pokud ano, jaké?
Novinky v rámci prevence toho času významné nejsou. Co se týče léčby, tak v současné době je asi největší novinkou možnost aplikace SpaceOAR Hydrogelu pacientům s karcinomem prostaty před zahájením radioterapie. Jedná se o tělem vstřebatelnou látku, která působí jako bariéra mezi konečníkem a prostatou a mírní dopady ozařování na konečník a střevo. SpaceOAR Hydrogel vydrží v těle několik měsíců a poskytuje tak ochranu konečníku, zatímco pacient podstupuje radioterapii. Poté se látka postupně sama vstřebá, není ji tedy nutné chirurgicky odstraňovat.

Mohou si muži provádět nějaké samovyšetření podobně jako ženy v případě prevence proti rakovině prsu?
Bohužel, samovyšetření u prostaty není možné. Proto by měl být kladen důraz na zde opakovaně zmíněnou prevenci, která nebolí.

Tagy:

Hlavní zprávy

Oplotit a bez alkoholu. Za jakých podmínek by nová vláda nechala otevřené vánoční trhy?
Partie

Oplotit a bez alkoholu. Za jakých podmínek by nová vláda nechala otevřené vánoční trhy?

Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek ze dne na den mimo jiné zakázala po celém Česku vánoční trhy. Nastupující kabinet pod vedením Petra Fialy (ODS) s tím ale razantně nesouhlasí. Poslanec Tom Philipp z KDU-ČSL v Partii na CNN Prima NEWS nastínil, za jakých podmínek by mohly být trhy otevřené. Zmínil omezený počet lidí i zákaz konzumace alkoholu, nesouhlasili s ním ale hejtmané.

Vánoční trhy jsou zábava, nejen nákupy. Ve hře jsou i nová omezení, řekl Havlíček

Vánoční trhy nejsou jen otázka nákupů, ale také zábavy při velké koncentraci lidí na jednom místě. To je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) důvod, proč vláda přistoupila k jejich zákazu. „Nejedná se o to, že se nakoupí a jde se pryč,“ řekl Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Současná vláda prý prozatím nechystá vyhlásit lockdown, další přísná protipandemická omezení však nelze podle Havlíčka vyloučit.

Stodolní, 22.00: Vztek na odmítače, návrat výdejních oken a disko jako uzavřená akce

Slavná ostravská ulice, která údajně nikdy nespí, šla v pátek do hajan v deset večer. Mohla za to nová vládní opatření, kvůli kterým byli hosté vyhnáni z podniků nejpozději ve 22 hodin. A vzápětí na zasněžené Stodolní spílali neočkovaným. „My jsme zodpovědní, odmítači nám ale ode dneška kazí noční zábavu,“ shodli se třeba Vojta, Kamil, Tomáš a Robin před barem Harley's Retro. Za rohem v podniku High Five dál hřímala soukromá diskotéka. A znova se otevřela výdejní okénka, i když jen dvě v celé zábavní čtvrti.

Tamara Kotvalová: Peníze pro mě nikdy nebyly skutečnou motivací

V nitru stále vzpomíná na těžké začátky v Tatrách, které jí poskytly cennou životní lekci, z níž do určité míry čerpá dodnes. Ráda by ji také předala dál svým dětem, zejména staršímu synovi Martinovi. Nic za to ale nežádá. Ví, že si každý z jejích potomků musí jít svou vlastní cestou, stejně jako kdysi ona sama. Ta její ji dovedla až k založení a mohutnému rozvoji společnosti Carollinum, ze které se stal tuzemský lídr v distribuci luxusního zboží.

Vaše návrhy by byly vhodné pro první vlnu, dobré ráno, rýpnul si Havlíček do Rakušana

Současná vláda prozatím nechystá vyhlásit lockdown, další přísná protipandemická omezení však nelze vyloučit. V nedělním pořadu Partie na CNN Prima NEWS to řekl vicepremiér v demisi Karel Havlíček (ANO). Předseda hnutí STAN Vít Rakušan mu vyčetl, že kabinet Andreje Babiše v mnohém zaspal. S tím však Havlíček nesouhlasil: „Vaše návrhy by byly vhodné pro první vlnu, dobré ráno.“

reklama

Domácí zpravodajství

Povolit na českých dálnicích 150 km/h? Nová vláda je pro, na Západě naopak zpomalují

Nastupující vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje, aby se na některých úsecích dálnic mohlo jezdit až 150 km/h. Že by čeští řidiči mohli více šlápnout na plyn, však jde proti trendu, kterým se ubírá západní Evropa. V některých státech naopak zvažují snížení nejvyšší povolené rychlosti. V Česku byl navíc již jednou podobný nápad odmítnut. Bývalý ministr dopravy Dan Ťok tehdy upozorňoval, že české dálnice nejsou na vyšší rychlost stavěné.

Před 100 lety se narodil Dubček. Naivka i statečný partyzán, který byl za války raněn

Život Alexandra Dubčeka je příběhem smělých nadějí i hořkých zklamání. Byl populární tváří pražského jara, velkým poraženým okupace ze srpna 1968, faktickým spolupachatelem násilí na demonstrantech o rok později. Ale nejen to. Muž s pověstí ustrašeného naivky, od jehož narození uplynulo přesně 100 let, taky bojoval ve Slovenském národním povstání, později studoval s Gorbačovem. O jeho pestrém osudu vypráví v rozhovoru pro CNN Prima NEWS historik Milan Bárta.

Monika snila o vlastní cukrárně, ale našli jí nádory na mozku. Rodina žádá o pomoc

Málokoho potká v životě větší smůla než devatenáctiletou Moniku Šmahajavou. Před dvěma a půl lety ji trápily zhoršující se bolesti hlavy, magnetická rezonance přinesla drsnou diagnózu: dva nádory na mozku. Dívka podstoupila sedmihodinovou operaci, která bohužel nevyšla. Od té doby statečně bojuje s návratem do běžného života, i přes intenzivní snahu je však stále ležící, špatně mluví, hýbe se velmi omezeně. Moničina rodina se nevzdává, jen žádá o pomoc.

Topolánek: Zeman je v pořádku, nalezl v sobě negativní vlastnosti. Fiala je klidná síla

Petr Fiala je klidná síla, dokáže zvládnout složitý mechanismus vyjednávání mezi pěti stranami, řekl ve vysílání CNN Prima NEWS o budoucím premiérovi bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Celý proces jmenování podle něj prodloužily zdravotní problémy Miloše Zemana. Topolánek ale prohlásil, že v současnosti je prezident plně v pořádku, protože v sobě nalezl negativní vlastnosti.

reklama