Rekonstrukce staršího domu je jako běh na dlouhou trať

Rekonstrukce staršího domu je jako běh na dlouhou trať. Nespočet větších stavebních úprav i nepřeberné množství drobných úkonů. Vše musí probíhat v dokonalé harmonii. Při naplánované rekonstrukci se nikdo nevyhne nečekaným problémům, které mohou vyvstat. Jejich okamžité řešení je nezbytností. Jestliže je věnován patřičný respekt všem dílčím úkonům, i těm nečekaným, stavba se bude každým dnem zdárně přibližovat ke svému úspěšnému a vysněnému konci.

V minulém díle se stavba opět posunula mílovými kroky vpřed. Proběhla montáž nových střešních oken, byla vybrána jímka na dešťovou vodu, zaměřily se podlahy a provedlo se čištění fasády. V dnešním díle bude probíhat zateplování vyčištěné fasády, bude vybrána venkovní dlažba a dojde i k montáži nových oken na celém domě.

Výběr venkovní dlažby

Výběr venkovní zatravňovací dlažby závisí zcela na majiteli nemovitosti. Na trhu existuje nepřeberné množství variant. Rozdíly jsou v barvě i tvaru. Jak vybrat tu správnou dlažbu? V první řadě závisí na designu. Dále se pak výběr ubere směrem, jaký zvolit tvar. Vybranou venkovní dlažbu je vždy dobré probrat s projektantem.

Montáž nových oken

Na stavbu již dorazila nová plastová okna. Renomovaná firma se teď bude zabývat jejich odbornou montáží. Každé nové okno je vybaveno různě barevnými fóliemi po celém svém obvodu. Venkovní fólie je paropropustná, aby se mohla vlhkost zevnitř místnosti dostat ven. Vnitřní fólie je parotěsná, což znamená, že zamezí případné venkovní vlhkosti, aby se dostala do domu. Plastové okno musí být patřičně utěsněno, pak nedochází k jeho degradování. Barevné rozlišení je hlavně z důvodu jednodušší montáže. Díky tomuto rozdělení jsou na stavbě eliminovány případné chyby.

Před samotnou montáží je důležité zkontrolovat, že stavba je pro tuto montáž správně připravena. Ostění musí být hladké, zbavené veškerých nečistot i jemných prachových částic. Dále musí dojít k penetraci, aby fólie dokonale přilnula k ostění. Samotné šroubování oken se provádí do předvrtaných děr. Ty vznikají již ve výrobě společně s kotevním plánem. Předchází se tak možným chybám při montáži nových plastových oken. Klade se velký důraz na čisté provedení. Obvod celého okna je pak vyplněn montážní pěnou, aby došlo k co nejpřesnějšímu utěsnění.

Po ukončení montáže probíhá předání těchto výrobků jejich majiteli. Technik, který se věnoval zabudování plastových oken, ukáže zákazníkovi veškerou možnou manipulaci s okny a vysvětli úkony spojené s jejich používáním. U plastových oken je důležitá též jejich údržba. Jednou ročně je potřeba promazat kování silikonovým olejem, stejně tak jako potřít dorazové gumy glycerinem.

Zateplování

Fasáda domu je očištěna a připravena pro nový kabát. Pro zateplování domu se používají polystyrenové zateplovací desky. Předností těchto desek jsou drobné kanálky, které jsou báječným pomocníkem při odvádění přebytečné vody z domu v průběhu probíhající rekonstrukce. Ve chvíli, kdy se v domě vykonávají mokré práce, jako je např. lití podlah, má voda díky těmto deskám možnost ze stavby odejít. Fasáda přitom zůstane naprosto prodyšná. Kanálky neprochází skrz celou desku, jsou pouze do určité hloubky. Díky tomu nedohází k vyplnění děr stěrkovou hmotou a navíc nedochází ke kondenzaci vody. Jednotlivé desky se lepí těmito dírami přímo na starou fasádu. Další, neméně důležitou předností zateplovacích desek s kanálky je finanční úspora. Nejen, že se ušetří na vytápění, ale navíc se na tyto desky vztahuje dotace Zelená úsporám.

Nová fasáda má více kroků. Tím prvním je založení fasády, která může probíhat dvěma způsoby. Buď se desky založí na zakládací startovací lištu, nebo se použije falešný trámek. Založení na zakládací startovací lištu je dobrá varianta, ale spíše v případě, kdy začínáme s novou fasádou přímo od země. Ve chvíli, kdy se lišta založí, musí se dodržovat dilatace. To může být v tomto případě mírný problém. Dům je podsklepený. Strop sklepa zasahuje několik centimetrů nad povrch země a nová fasáda se tedy začne zakládat v této úrovni.  V místech, kde je přidělaná lišta pak může docházet k tepelným mostům. Hliníková lišta navíc nepůsobí zcela esteticky.

V tomto případě tedy bude použit falešný trámek. Ten se provizorně přivrtá na místo, odkud se začne lepit nová fasáda. Na trámek se založí první řada desek. Ve chvíli, kdy tyto desky zatuhnou, nesjíždí již dolů, trámky se mohou rozebrat a pokračuje se v lepení fasády. Začištění spodní řady fasády se provádí okapničkou. Stejně jako jsou okapničky použity nad okny, budou sloužit stejně i na spodu fasády. Jedná se o díl, který zaručí, že dešťová voda neztéká na špaletu, ale odkapává dolů. Ze spodní strany okapničky se pak natáhne lepidlo.

Samotné lepení jednotlivých desek probíhá tak, že každá z desek musí obsahovat lepidlo na 70% plochy. Tímto lepidlem se nejprve udělá kolem dokola takový rámeček. Je to pojistka, aby nevznikalo proudění vzduchu. Dříve se používala technika tzv. terčů. Spotřebovalo se sice méně lepidla, ale jakmile ze spodu vznikla i sebemenší trhlina, vznikaly pod fasádou tunely, kterými proudil vzduch.  Tímto způsobem lepení se také snižoval tepelně izolační efekt celého systému. Na každou desku se tedy nanese lepidlo ve tvaru rámečku a tzv. terče se použijí uprostřed desek. Při lepení se musí dodržet klasická vazba, jako když se zdí cihly. Nesmí vzniknout průběžné spáry. V okolí oken se desky lepí tak, aby vzniklá spára neprobíhala zároveň s parapetem či vrškem okna.

Desky se lepí přímo na starou fasádu. Mezi jednotlivými deskami se již žádné lepidlo nenanáší. Mezera mezi mini musí být minimální. V případě, že vznikne mezera větší než 5 mm, vsune se na toto místo kousek polystyrenu a zbytek se musí vypěnit pěnou. Mezery mezi deskami musí být minimální. Pěna je sice skvělý materiál, ale má jiný tepelný odpor. Tato místa pak praskají a vznikají problémy. Řezání desek probíhá na řezačce s odporovým drátem. Takové řezání je přesné a nevzniká odpad. Ve chvíli, kdy jsou nalepeny všechny desky, musí proběhnout ukotvení polystyrenových zateplovacích desek. Provádí se to kvůli tlaku vzduchu, který by mohl desky vytrhávat. Postupně se zakotví všechny rohy každé desky. Jestli ukotvit desky i v jiných místech určí projektant.

V místech, kde proběhlo kotvení, se používá hmoždinka. Ta bývá zatlučená více dovnitř a přetírá se lepidlem. Celá plocha fasády pak má tloušťku lepidla kolem 3 mm, ale v místě, kde je hmoždinka, může být tloušťka lepidla až dvojnásobná. Po ránu bývá větší vlhkost, která se natáhne do fasády. Běhen dne dochází k vysychání. V místech, kde je nános lepidla větší, probíhá proces schnutí razantně pomaleji. Na fasádě, i když je nová, vznikají takové tečky. Této pohledové vadě se dá hravě zabránit. V místě, kde probíhá kotvení, se frézkou vyfrézují 2 mm až 3 mm dovnitř. V tomto místě se zatluče hmoždinka a vloží zátka, kterou se celý otvor zakryje. Tím se docílí, že vrstva lepidla bude po celé ploše stejná.

Tagy: