Pokud osoba mladší 18 let konzumuje alkohol, nedopouští se protiprávního jednání. Postižitelná je však osoba, která jí konzumaci alkoholu umožní. (ilustrační fotografie)

Pokud osoba mladší 18 let konzumuje alkohol, nedopouští se protiprávního jednání. Postižitelná je však osoba, která jí konzumaci alkoholu umožní. (ilustrační fotografie)
Zdroj: Getty Images