Rodina Marka Petružálka i on sám bojují dál. Zdroj: Dobrý skutek