Tématem nedělní Partie byla i kumulace funkcí hejtmanů