Sekání trávy: jak využít posekaný porost nejen v zahradě

Sekání trávy patří mezi tradiční zahrádkářské činnosti. Slouží k upravení trávníku, kromě toho má také pozitivní vliv na redukci škůdců a omezování růstu plevelů, které na zahrádce neradi vidíme. Jak ale s posekanou hmotou vlastně naložit?

Nejrozšířenější jsou rotační sekačky, které usekávají travní porost velmi rychle se otáčejícím nožem a prostřednictvím výhozového otvoru je sekaná hmota dopravována do sběracího koše. Tato technologie sečení trávy není k trávníku moc šetrná, navíc porost je velmi najemno nadrcen. Obsah sběracího koše tak vysypávejte do kompostu a smíchejte s hlínou, listím a jiným organickým materiálem. Velká výhoda je, že tento porost se během jednoho dne velmi silně zahřívá, což vede až k likvidaci škůdců a semen plevelů. V suchých letech se nasekaná tráva používá i jako přírodní mulčovací materiál pod stromy, keře a například i mezi řádky brambor. Snižuje to odpar vláhy z půdy, ale pozor, ve vlhčím období se zde rádi skrývají slimáci, kteří v noci vyrazí likvidovat budoucí úrodu na záhonech.

Pro nepravidelnou údržbu, spojenou se sečením travnatých ploch, je určen mulčovač. Na masivním nosném rámu je namontována žací komora s velmi robustním nožem, který seká vysoké a přerostlé porosty, a to jak v čerstvém stavu, tak jako neudržovanou stařinu.

Nevadí ani nerovnosti nebo drobné náletové dřeviny. Opakovaným sekáním nože do koseného porostu vzniká přírodní odpad, který je jemně nadrcený a ponechává se ležet na ploše. Vlivem slunečních paprsků a vláhy dochází k postupnému rozkladu. Mulčování má velmi pozitivní vliv na vytlačování plevelů. Pokud jste například koupili chalupu se zahradou, která je silně zanedbaná, mulčováním postupně zlikvidujete plevele a trávník se přemění na louku, kterou je vhodné sekat třikrát až čtyřikrát do roka.

Oblíbené bubnové sekačky představují tuzemskou specialitu, která se zhlédla ve velkých zemědělských strojích. Masivní disk s několika noži funguje jako setrvačník, perfektně poseká trávu na krmení a ještě ji úhledně nařádkuje vedle stroje.

Na sekacím disku jsou namontovány nože, které se v případě nárazu na překážku schovají pod disk, čímž je omezena možnost jejich poškození. Aby nože nezabíraly do země a neskalpovaly tak travní drn, je zapotřebí, aby sekací disk měl celoplošný podběh. Bubnové sekačky mají podobně jako mulčovače masivní rám, široký rozchod kol, skvělou průchodnost terénem a třeba i možnost volby několika pracovních adaptérů. Trávu posekanou bubnovou sekačkou použijte na přímé krmení hospodářských zvířat nebo usušení jako seno, které poslouží během zimního období. Pokud už vlastníte bubnovou sekačku, ale králíky již nemáte, pokuste se nabídnout trávu některému z místních chovatelů skotu. Na vesnicích jsou menší hospodářství běžná i dnes a každý chovatel krav bývá rád, když se najde někdo, kdo může nabídnout kvalitní luční trávu. Obrovský problém s nedostatkem trávy na krmení se ukázal v minulých letech, kdy bylo velké sucho a trávy tak narostlo velice málo.

Tagy: