Šest mrtvých kiviů: Rezervace pro ohrožené ptačí druhy sčítá škody po karanténě

Příroda Oceánie dostává v posledních letech pořádně zabrat. Ničivé požáry i preventivní opatření proti šíření pandemie si vybraly svou vysokou daň. Nezdary se bohužel nevyhnuly ani ohroženým druhům v chráněných rezervacích. Záchranné středisko pro divoká zvířata Pūkaha je jedním z nich.

Rezervace Pūkaha vznikla v šedesátých letech minulého století na Novém Zélandě. Rozléhá se na ploše téměř tisícovky hektarů a je domovem hned několika ohrožených ptačích druhů. Patří mezi ně i kiviové. Ti byli v rezervaci vysazeni v roce 2005. Aby výzkumníci zajistili co nejvyšší úspěch každé snůšky, vajíčka v rezervaci sbírají a vkládají do líhně. Až polovina z nich by se totiž v přírodě nemusela vůbec vylíhnout. Jakmile ptáčata dosáhnou váhy 1200 gramů, jsou vypuštěna. Do volné přírody se dostalo již více než sto třicet jedinců. Šest jedinců však přišlo o život letos v dubnu. Zabily je fretky, které se do rezervace dostaly z přilehlých polí právě kvůli omezením provozu ve spojitosti s vyhlášením karantény.

„Za posledních pár let jsme díky vylepšeným technikám, technologiím a spolupráci s farmáři a úřady přišli jen o pár jedinců. Měli jsme dobrý pocit z toho, že se nám drží počet úmrtí držet tak nízko,“ popisuje ředitelka rezervace Emily Court. Škody ale mohou být ještě větší, a tak se rezervace pustila do velkého sčítání svých obyvatel. Za pomoci patnácti nahrávacích zařízení, která byla rozmístěna po celé rezervaci, získali více než dvanáct set hodin záznamů, které analyzoval speciální tým v Aucklandu.

Díky této technologii se výzkumníkům podařilo pokrýt i oblasti, které by byly pro individuální sčítání příliš nebezpečné. Analýza záznamů potvrdila, že se v rezervaci stále nacházejí divocí kiviové, a to včetně pářících se párů. Znamená to, že navzdory velké ztrátě se zdejší populaci daří dobře.

Tagy: