Nejstarší ptačí azyl na světě v ohrožení. Zničí ho výstavba továren?

Ptačí rezervace Vedanthangal v indickém státě Tamil Nadu je domovem téměř padesáti tisíc ptáků, z nichž mnozí patří mezi vzácné druhy. Již od osmnáctého století je tato oblast považována za chráněné území a dnes se rozpíná na více než třiceti hektarech. Kvůli rozšiřování přilehlých továren je však nyní v ohrožení.

V jezerní rezervaci Vedanthangal najdeme ostralky a čírky, konipase i pisíky. Jde o nejstarší ptačí rezervaci v zemi. Ne vždy tomu však ale tak bylo. Vedanthangal se z tamilštiny překládá jako „osada lovců“. Ještě na počátku osmnáctého století šlo totiž o velice oblíbené místo pro lov ptáků. Ti se sem stahují především kvůli mnoha menším jezírkům, která skýtají hojnost potravy.

Ke konci století si však důležitost této oblasti uvědomili britští i indičtí vůdci a už v roce 1798 byly podniknuty první kroky k ustanovení chráněné rezervace. Ta vznikla o rovných šedesát let později. V polovině dvacátého století byly za chráněné uznány i okolní lesy a jezera. Dnes je celá oblast považována za přírodní rezervaci, ve které žije více než dvacet velice vzácných ptačích druhů.

Na počátku června se však azyl dostal do hledáčku ochránců přírody znovu. Lesní správa státu Tamil Nadu totiž požádala o uvolnění existujících hranic rezervace, aby byla v oblasti umožněna komerční výstavba. Ochránci však upozorňují na to, že ve stejnou dobu o rozšíření provozu zažádala u ministerstva pro životní prostředí, lesnictví a klimatickou změnu farmaceutická společnost, jejíž pozemky sousedí právě s rezervací. Okolo rezervace je vymezena pětikilometrová zóna, ve které není možno stavět rezidenční ani průmyslové stavby. Ochranu této zóně přiřkla vláda v roce 1998. Právě v této zóně by měla být provedena navrhovaná výstavba a ochranné pásmo rezervace by se tak zmenšilo na pouhé tři kilometry. Ochránci však varují před nesmírným dopadem na křehký ekosystém, který by se z takového zásahu už nemusel vzpamatovat a po více než třech stoletích intenzivní ochrany by se mohl začít rozpadat.

Tagy: