CNN Prima News upálení Jana Husa

upálení Jana Husa

Výpis příspěvků ke štítku „upálení Jana Husa“

Jana Husa mohl zachránit knihtisk, ten ale přišel až 40 let po jeho upálení

6. července 2020 10:20

Rok 1414 nebyl pro Evropu příznivý. Na mnoha místech včetně Čech znovu propukl obávaný mor, který mnozí považovali za znamení blížícího se příchodu Antikrista. Český kazatel Jan Hus a další, ještě radikálnější řečníci, požadovali změny v bohoslužbách i samotné církvi, která v té době měla tři papeže zároveň. A v říšském městě Kostnice vrcholily přípravy na církevní koncil svolaný zřejmě nejschopnějším potomkem Karla IV., králem Zikmundem Lucemburským.