Fares Maatou bránil svého kamaráda, útočníci ho pobodali.
Zdroj: Fares Maatou/CNN Prima NEWS