Pochod demonstrantů za svobodné Bělorusko vede přes Karlův most či Hradčanskou až k budově ministerstva zahraničních věcí.