Jakých chyb se při sklizni a uskladnění brambor vyvarovat?

Starší ročníky možná mají v paměti školní brigády, kdy se jezdilo na brambory v rámci povinné školní docházky. Otlučené plechové kbelíky s navrstvenými bramborami, třídění na „hnusné“ a „dobré“, bolavá záda a ohníčky po práci, kdy se zatoulané brambory pekly v popelu. V současné době už těžkou práci nahrazuje mechanizace, ale pokud disponujeme několika řádky na políčku, traktor nám nebude moc platný. A stejně tak obrovské třídičky brambor. Doma musíme takovou práci udělat ručně. Ale pak zase máme jistotu, že uskladňujeme pouze dobré a kvalitní brambory.

Sklizeň brambor

Brambory se u nás sklízejí v období od června do října. Záleží především na době sázení. Optimální doba na sklizeň je cca 80 dnů od sázení raných odrůd, 120–⁠140 dnů u pozdních odrůd a dokonce až 150 dnů pro brambory k uskladnění.

Protože si ne vždy budeme pamatovat, který den na jaře jsme brambory sázeli, budeme se také orientovat podle stavu bramborové natě. V případě, že jsou bramborové hlízy plně vyzrálé je jejich nať zaschlá a zelená barva přechází do hnědé. Zkusmo pak můžeme také vyjmout ze země několik hlíz a zkontrolovat, zda jsou dobře zralé, žluté (případně červené) a zda voní.

Brambory je nutno vyorávat nebo vykopávat citlivě. Slabá slupka bramborové hlízy před mechanickým poškozením v žádném případě neochrání. Na ruční vybírání brambor použijeme motyku a případně vidle, kterými brambory vysvobodíme z hrůbků. Praktičtější jsou rycí vidle, které jsou sice těžší, ale zato bramborám méně uškodí. Nejprve je potřeba odstranit nať a z jejich kořenů pak vysbírat hlízy, které na nich zůstaly a neodpadly do půdy.

Třídění brambor

Při vybírání brambor je potřeba je ihned třídit. Poškozené, nevyzrálé, napadené škůdci nebo chorobou či nahnilé brambory se musí odstranit a k uskladnění dávat pouze brambory nepoškozené, kvalitní a dobře vyzrálé.

V případě, že sklízíme pozdní odrůdy brambor, přebrané necháme oschnout a „vydýchat“. Velkou chybou je, pokud vyorané a vybrané brambory necháme na hromadě na poli. Jednak se k spodním vrstvám vůbec nedostane vzduch, takže brambory neosychají. Váha brambor pak může hlízy ve spodních vrstvách rozmačkat. A v neposlední řadě jsou takto ponechané brambory zdrojem potravy pro hlodavce a další škůdce.

Brambory bychom měli co nejdříve po sklizni přendat do děrovaných přepravek, nejlépe dřevěných, plastové můžeme v tenké vrstvě vystlat slámou. Brambory tak nepřeberou cizí pachy. Brambory v přepravkách pak přeneseme na chráněné místo, kde se k nim nedostanou zvířata a kde na ně nebude pršet nebo do nich nebude pražit slunce. Takto je necháme 14 dní až 3 neděle. Všechny tyto faktory mají na kvalitu brambor velký vliv.

Brambory třídíme vlastně dvakrát. Poprvé ihned při sklizni a podruhé ve chvíli, kdy již brambory oschly a je potřeba je přenést na skladovací místo. Při tomto třídění brambory rozdělujeme podle velikosti na drobné, střední a velké a ukládáme je odděleně. Ale samozřejmě také kontrolujeme jejich vzhled a kvalitu. Může se totiž stát, že i při sebelepším zabezpečení se do brambor dostanou myši nebo slimáci a hlízy nakoušou a poškodí. Taktéž sledujeme, zda nejsou brambory napadeny hnilobou, zda se u nich neprojevuje strupovitost nebo plíseň. Všechny brambory, které vykazují známky chorob okamžitě zlikvidujeme. Takové brambory se nesmí ani ukládat do kompostu. Pokud objevíme brambory mechanicky poškozené od motyky nebo od vidlí, můžeme je použít k jídlu v případě, že na nich neshledáme žádnou jinou závadu.

Uskladnění brambor

Pokud sklízíme rané brambory, snažíme se je co nejdříve zkonzumovat, protože tyto brambory se k dlouhodobému uskladňování nehodí. Jejich kvalita a konzumovatelnost je zaručena po dobu maximálně 14 dnů. Optimální skladovací teplota je okolo 8 °C.

Poté, co jsme nechali brambory dobře oschnout, je přeneseme na místo, kde budou uskladněny. Použijeme nejlépe sklep s konstantní teplotou, dobře větratelný a nejlépe tmavý. Stejně dobře se bude hodit také třeba uzavíratelná stodola, kůlna nebo komora v domě. Zásadně brambory neuskladňujeme v místnostech, kde je nestálá teplota s výkyvy nejen k vyšším hodnotám, ale také klesajícím pod bod mrazu. Teplota by při dlouhodobém skladování neměla překročit 6 °C a neměla by klesnout pod 4 °C.

Místnost musí být větratelná, protože brambory se „odpařují“ a pokud by se v místnosti zvyšovala vzdušná vlhkost, začaly by brambory brzy zahnívat. Stejně tak je důležité dodržovat stanovenou teplotu. Pokud by se teplota zvyšovala, brambory by měly tendenci brzy začít klíčit, čímž se jejich kvalita snižuje. Teplota pod 4 °C pak povede k tomu, že brambory začnou vlivem chemické přeměny jednoduchých škrobů na složené cukry sládnout a budou pro přímou konzumaci nevhodné. Na klíčení pak bude mít vliv i světlo, takže brambory uskladňujeme zásadně ve tmě.

Uskladněním do sklepa nebo do stodoly ale naše práce okolo brambor nekončí. Je potřeba zlikvidovat vytrhanou bramborovou nať, kterou můžeme zapravit do kompostu. Avšak pouze v případě, že na nati neřádila mandelinka bramborová či jiní škůdci a že nať nevykazovala znaky chorob. Pokud jste si na tyto poznámky odpověděli kladně, raději uschlou nať rovnou spalte. Tím zničíte i zárodky chorob.

Pole, na kterém brambory rostly bude také potřebovat zbavit plevele, který zde během zrání bramborových hlíz narostl, a pole přeorat nebo přerýt. Pokud jej hodláte využít i na další pěstitelskou sezónu, zapomeňte na další brambory. Místo nich se zamyslete nad zasazením jahod nebo brukvovité zeleniny.

Varné typy brambor

  • Varný typ A –⁠ je vhodný do salátů či jako běžná příloha. Varný typ A se nerozpadá, je kompaktní a pevný. Je ideální na vaření ve slupce. Tento typ brambor vyhledáváme především na výrobu vánočního bramborového salátu.
  • Varný typ B –⁠ má univerzální použití jako příloha, na výrobu knedlíků, do polévek i do bramborových kaší. Jeho nevýhodou je občasné moučnatění.
  • Varný typ C –⁠ je ideální pro přípravu kaší nebo bramborových těst. Tyto brambory jsou velmi rozpadavé a moučné.

Oblíbené odrůdy letošního roku

Polorané brambory k dlouhodobému uskladnění

Hodí se především k dlouhodobému uskladnění.

Agria: poloraná až pozdní odrůda, přílohová, s využitím na hranolky, chipsy, suché produkty a velmi vhodná i pro běžný konzum. Varný typ B.

Antonia: salátová odrůda s vynikající chutí, varný typ AA. Kombinace vysoké výnosnosti a chuťové kvality.

Bernina: salátová i přílohová odrůda výborné kvality a chutě, pevná konzistence, vhodná na loupání. Varný typ A.

Concordia: nová perspektivní kvalitní odrůda, stabilní, s pravidelným oválným tvarem, velmi mělkými očky a hladkou slupkou, varný typ B.

Dominika: kvalitní odrůda, velmi vysoký výnos, velké hlízy, jemná struktura, varný typ A.

Ditta: salátová odrůda s vysokým výnosem a nezaměnitelnou máslovou chutí, varný typ AB.

Laura: konzumní odrůda odolná háďátku bramborovému, virovým chorobám i obecné strupovitosti. Varný typ B.

Red Anna: červená odrůda s vysokým výnosem varného typu AB.

Tagy: