Výzva, u které jste s námi. Fachmani vás provedou rekonstrukcí domu!

Koupí domu vše teprve začíná. Jen malý zlomek nemovitostí je vhodný k okamžitému obývání. Většinou nás čekají větší či menší úpravy. V případě, jako je ten náš, přichází rozsáhlá rekonstrukce. Před započetím stavebních úprav je nutné absolvovat potřebná jednání na úřadech. Jak vyřídit příslušná stavební povolení, nám ukážou Fachmani.

Tento výjimečný projekt se týká rozsáhlé rekonstrukce staršího domu. V minulém díle jsme koupili nemovitost. Jak velké stavební úpravy budou zapotřebí, nám poradil projektant. Měsíc uběhl a odbornice na projekty nám přinesla projekt stávajícího stavu nemovitosti i projekt nového odhadovaného stavu, což je podkladem nejen pro stavební firmu rekonstrukci provádějící, ale také pro stavební odbor, kde musíme zažádat o příslušné stavební povolení. V minulém díle jsme si ještě připravili plán stavby. Nyní započneme se zařízením staveniště, provedou se první demolice, ale především musíme zajistit již zmíněné stavební povolení.

Stavební povolení

Jedna z nejdůležitějších věcí pro samotné spuštění stavby je zajištění stavebního povolení. Existují tři varianty, jak tohoto povolení docílit. Vzhledem k tomu, že se prakticky jedná o obíhání úřadů, může se toho ujmout buď sám investor, nebo projektant, který vyhotovil projekty pro naše stavební úpravy, či samotná stavební firma.

My jsme zvolili tu nejjednodušší variantu. Oslovili jsme odbornici, která nám vyhotovila projekt pro rekonstrukci domu. Pro takového projektanta je důležité, aby od nás dostal plnou moc pro zastupování v jednáních týkajících se získání stavebního povolení. Jakmile je tato osoba oprávněná jednat našim jménem, obešle dotčené orgány, aby vydaly svá stanoviska, která budou potřeba, a následně se podává žádost o získání příslušného povolení na stavební úřad. Dotyčné orgány mají ze zákona povinnost 30 dní na vyřízení naší žádosti a vydání stanoviska. Pokud nejsou přehlceni žádostmi, existuje šance, že bychom tato stanoviska mohli získat i rychleji. Chceme-li stavební úpravy projednávat ve zjednodušeném řízení, což se nazývá „Oznámení společného záměru“, je zapotřebí obejít sousedy, jejichž pozemky sousedí s tím naším, a získat od nich souhlas s plánovanými úpravami domu. V tomto případě má stavební úřad opět 30denní lhůtu na vyjádření.

Jaké práce může stavební firma provádět před získáním stavebního povolení

Před získáním stavebního povolení nesmí probíhat žádné demoliční práce (např. bourat příčky či nosné zdi). Nesmíme ani bourat okna, nebo provádět rekonstrukci střechy. Ale existují činnosti, které na stavbě mohou být prováděny i bez příslušného povolení, a tím jsou přípravné práce či odpojení elektřiny a vody. Můžete tedy např. rozebrat podlahy, dveře, otlouct uvnitř staré omítky, sádrokarton nebo podhledy apod.

Zajištění vody

Vzhledem k tomu, že stávající vodovod v domě není zmapovaný a neexistuje na něj žádný původní projekt, musí stavební firma udělat provizorní přívod vody na stavbu. Při vrtání či demoličních pracích by totiž dělníci mohli nechtěně narazit na trubku a rázem by mohla nastat potopa. Vše se tedy musí odpojit a zřídit provizorní přívod. Stejný postup provedeme i s elektřinou. Nastala chvíle, kdy se Pepa, jeden z dvojice fachmanů, mohl předvést jako ukázkový hodinový manžel. V domě neteče voda. Aby se tato situace změnila, pustil se náš zachránce do nápravy. Na stavbu přivezl novou domácí vodárnu Darling, kterou zručně připojil.

Co se stavebním odpadem?

Dům jsme předali formou předávacího protokolu stavební firmě, a jak bude naloženo s odpadem ze stavby, je pouze na uvážení stavebních dělníků. Stavební firma se snaží s těmito věcmi nakládat ekologicky. Některé věci se zpeněží či odvezou na skládku. Vybourané dřevo se dává na jednu hromadu a na základě inzerátu se nabízí lidem. Při rozebírání střešního bednění se materiál použije pro výrobu nových podlážek na lešení. Se všemi těmito skutečnostmi stavební firma počítá již při vyhotovování cenové nabídky zákazníkovi a může nabídnout nižší cenu.

Bourací práce jsou již v plném proudu. Jedná se o změny, které jsou nejvíce vidět a je z nich také nejvíc odpadu. Odvozu suti zajistí stavební firma. Jedná se asi o nejjednodušší variantu, jak se odpadu ze stavby zbavit. Firma odpad odstraní a navíc nám na konci rekonstrukce předá prohlášení o řádném zlikvidování. Tento protokol se musí předkládat při kolaudaci objektu.

Tagy: