Viníkem nákazy v kantýně je nejspíš bramborový salát.