Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).

Žena zazmatkovala a sjela na Praze 10 do hlubokého výkopu (zdroj: HZS Praha).