Pravicový extremismus sjednotil některé evropské rabíny a imámy. Společně proti omezování jejich náboženských praktik

Antisemitismus, islamofobie a pravicový populismus vedl některé náboženské vůdce muslimů – imámy a židy – rabíny k organizování společného setkání představitelů obou vyznání z patnácti zemí tuto neděli v jihoitalském městečku Matera.

Jde o vyznání stojící po staletí proti sobě, a přesto, podle některých jejich představitelů, nastal nyní okamžik ke společné řeči. Předáci obou vyznání oficiálně mluví o tom, že chtějí položit základ, který by se měl stát východiskem ke společným seriózním rozhovorům o důležitých tématech týkajících se obou náboženských komunit.

Informují o tom některá média a pro německou stanici Deutsche Welle jeden z organizátorů, přední rakouský imám, který je povoláním architekt, Tarafa Baghajati, uvedl, že si „myslí, že jde o choulostivou záležitost, kterou je potřeba ochraňovat a udržet při životě.“

Tarafa Baghajati založil v roce 1999 v Rakousku nejprve Iniciativu rakouských muslimů (IMÖ) a v roce 2006 se stal spoluzakladatelem iniciativy Platforma muslimů a židů. K projektu uvedl: „Rabíni a imámové, kteří žijí v Evropě, se chtějí scházet bez zprostředkování třetí stranou, aniž by kdokoli zasahoval do toho, jak se máme k sobě chovat.“ Jeho slova jsou poněkud v rozporu s tím, když právě třetí strana mimo Evropu - organizace KAICIID (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) - je finančním i duchovním podporovatelem projektu a organizátorem setkání v Itálii.

Středisko pro mezináboženský a mezikulturní dialog krále Abdulláha bin Abdulazize uvádí, že se zatím obě komunity dokázaly sejít pouze na mezinárodních konferencích pořádaných třetí stranou a že tento projekt Platformy funguje a mezi rabíny a imámy vzrostla vzájemná důvěra. Přesto se rakouský parlament letos v červnu postavil proti této organizaci a nechce, aby měla ve Vídni své sídlo.

Proti nedůvěře k inciativě se staví generální tajemník Konference evropských rabínů (Conference of European Rabbis Gady Gronich), který mluví o „novém rozměru dialogu“, který se bohužel odvíjí ve stínu konfliktu na Blízkém východě. Zdá se, jakoby i organizace setkání právě v Itálii byla určitým záměrem Platformy, když Gronich říká: „Itálie, stejně jako mnoho dalších evropských zemí, kde se v současné době dostávají ke slovu pravicoví populisté, se v poslední době snažila omezit náboženské praktiky spojené s porážkou zvířat a obřízkou mladých mužů, které jsou v judaismu a islámu běžné.“

Proti pravicovému populismu

Rábín Gady Gronich a imám Tarafa Baghajati se snaží postavit proti omezování náboženských praktik obou komunit v Evropě a chtějí nyní na setkání v Mateře vytvořit výbor složený ze dvou židovských a dvou muslimských vůdců, který by byl schopen veřejně mluvit o kontroverzních tématech a diskutovat je s politickými představiteli EU v Bruselu i v jiných hlavních evropských městech. Oba mluví o nebezpečí ze strany pravicových stran jako je v Německu AfD, v Itálii Salviniho Liga a v Nizozemsku Wildersova Strana svobody.

Imám Tarafa Baghajati řekl, že tyto strany vedou evropskou veřejnost k islámofobii a „hlavně jsou zaměřeny proti uprchlíkům, ale i obecně proti muslimům, a to jako politická platforma s populistickými podtóny“. Podle něj je proto nutné se tomu postavit hned v počátku a „kdo by se v tom neměl semknout, než židé a muslimové“. „Chceme společné ukázat, že jen liberální, otevřená Evropa dodržující lidská práva, je tou správnou cestou,“ říká vídeňský imám.

Pro změnu rabín Granich mluví o evropském antisemitismu, o kterém je nyní bohužel často slyšet. „Židovská komunita však má v celé Evropě mnoho muslimských partnerů a přátel, kteří s námi stojí proti pravicovému extremismu,“ uvedl k tomu Granich. K tomu ale dodal: „Nemůžeme zapomenout, že na muslimské straně existuje několik skupin, které s námi nechtějí diskutovat. Vše není růžové, a ne každý je ochoten se zapojit do dialogu. Ti, kteří jsou ochotni mluvit, s těmi bychom mohli společně budovat budoucnost.“

Mirko Radušević