Psi jsou vysíláni na smrt.

Psi jsou vysíláni na smrt.

Zubožení psi končí v českém pohraničí.

Zubožení psi končí v českém pohraničí.

Dva kangalové pobíhali přímo v centru obce Hazlov na Chebsku.

Dva kangalové pobíhali přímo v centru obce Hazlov na Chebsku.

Odložených kangalů ze psích zápasů se obětavě ujímá Marie Lokingová, vedoucí útulku v Horní Hraničné na Chebsku.

Odložených kangalů ze psích zápasů se obětavě ujímá Marie Lokingová, vedoucí útulku v Horní Hraničné na Chebsku.

Zubožení kangalové po psích zápasech.

Zubožení kangalové po psích zápasech.

Kangalové budí respekt.

Kangalové budí respekt.

Marie Lokingová je psí máma. Starat se a zachraňovat zvířata, je pro ni životním posláním.

Marie Lokingová je psí máma. Starat se a zachraňovat zvířata, je pro ni životním posláním.

Odložených kangalů ze psích zápasů se obětavě ujímá Marie Lokingová, vedoucí útulku v Horní Hraničné na Chebsku.

Odložených kangalů ze psích zápasů se obětavě ujímá Marie Lokingová, vedoucí útulku v Horní Hraničné na Chebsku.

Doma má v současné době už dvanáct Kangalů.

Doma má v současné době už dvanáct Kangalů.

Do útulku v Horní Hraničné jsou sváženi psy ze širokého okolí, s nimiž si pro jejich nezvladatelnost nikdo neví rady. Paní Marie si ale poradí s každým.

Do útulku v Horní Hraničné jsou sváženi psy ze širokého okolí, s nimiž si pro jejich nezvladatelnost nikdo neví rady. Paní Marie si ale poradí s každým.

Dost často se stává, že jí do útulku přivezou takto zubožené psy.

Dost často se stává, že jí do útulku přivezou takto zubožené psy.

Starostka obce Hazlov Lenka Dvořáková musela před časem problémy s kangaly řešit.

Starostka obce Hazlov Lenka Dvořáková musela před časem problémy s kangaly řešit.

Také ve východní Asii jsou psí zápasy velmi časté.

Také ve východní Asii jsou psí zápasy velmi časté.

Psí zápasy

Psí zápasy

Psí zápasy

Psí zápasy