Blíží se konec zemědělství? Znečištěný vzduch ničí schopnosti opylovačů

Znečištění vzduchu působí potíže pro hmyz, jelikož jim brání ve vyhledávání rostlin, které mají opylovat. Uvádí to nová studie britských vědců.

Včely, motýli a další druhy hmyzu hrají díky opylování stěžejní roli v reprodukci rostlin i v našem zemědělství. Podle nové studie se však ve znečištěném prostředí jejich schopnosti opylovat snižují až o osmdesát procent. Výzkumníci z Univerzity v Readingu, Britského centra pro ekologii a hydrologii a Univerzity v Birminghamu jsou přesvědčeni, že za tím stojí narušení dovednosti rostliny cítit.

Podle jejich zjištění došlo při znečištění k poklesu počtu opylovačů o sedmdesát procent a množství jejich návštěv na rostlinách se snížilo až o devadesát procent. Celkem tak došlo k třetinovému poklesu opylování. Závěr jejich studie tak potvrdil starší studii vědců z Univerzity v Readingu, která prokázala, že výfukové plyny mění vůni květin.

Jelikož pokles počtu hmyzu i jejich vzrůstající neschopnost objevit pyl může rozložit celé ekosystémy, výzkumníci upozorňují, že ztráta schopnosti opylovat bude mít dozajista vliv i na produkci potravin. Na opylovačích totiž závisí až sedmdesát procent plodin.

Tagy: