Česko je sedmá nejlevnější země v Evropské unii, hlásí Eurostat

Cenová hladina v České republice je na třech čtvrtinách průměru Evropské unie. Dráž než u nás je dokonce na Slovensku. Nejvyšší ceny mají v Dánsku, Irsku a Lucembursku. Náklady na živobytí v Německu jsou o více než dvě pětiny vyšší než Česku, vyplývá z čerstvé statistiky Eurostatu.

Pokud by průměrný Čech chtěl nakoupit německý spotřební koš, musel by na něho vynaložit 1,42krát tolik než na stejný spotřební koš v České republice. Zhruba o dvě pětiny je totiž cenová hladina u našich západních sousedů vyšší než u nás. Nejdráže z celé Evropské unie vychází živobytí v Dánsku, tamní ceny se nacházejí 43 procent nad průměrem evropské sedmadvacítky a o devadesát procent nad českou cenovou hladinou.

Česko je sedmou nejlevnější zemí z celé Evropské unie. Tou úplně nejlevnější je Bulharsko, tamní ceny se nacházejí na zhruba 53 procentech unijního průměru a na sedmdesáti procentech cen českých. Pro Čechy už je dráž i na Slovensku, v Lotyšsku, Estonsku a ve Slovinsku, je-li řeč o postkomunistických zemích. Naopak Litva, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a již zmíněné Bulharsko jsou státy, kde lze průměrný spotřební koš nakupit laciněji než v České republice.

Oblečení v Česku i Německu vyjde nastejno

Potraviny jsou rovněž nejdražší v Dánsku, oproti nejlacinějšímu Rumunsku 2,4krát. Ceny českých potravin dosahují 84 procent průměru Evropské unie a jsou o sedmnáct procent nižší než v Německu. To nekoresponduje s častou zkušeností Čechů, kteří do Německa jezdí mnohdy za nákupy právě potravin. V případě přeshraničních nákupů ovšem působí faktor konkurence. Blízké německé či rakouské supermarkety berou v potaz i českou kupní sílu a nabízejí zboží za nižší ceny, než je tomu zvykem v německém nebo rakouském vnitrozemí. Potraviny v Mnichově stojí velmi pravděpodobně víc než v Altenbergu nacházejícím se jen pět kilometrů od cínoveckého hraničního přechodu.

U cen německých potravin je také vidět, jak velké zkreslení způsobilo sjednocení Německa téměř před třiceti lety. Cenové rozdíly totiž přetrvávají mezi východními a západními spolkovými zeměmi. Dobře je to vidět při porovnání s Rakouskem. Celkové cenové hladiny se mezi těmito státy liší jen nepatrně (v Rakousku jsou mírně vyšší), ale rakouské potraviny jsou dražší o více než dvě pětiny než německé.

Alkohol a tabák je z celé Evropské unie nejdražší v Irsku, nejlevnější v Bulharsku. V cenách oblečení je na špici opět Dánsko, na opačném konci žebříčku „pro změnu“ Bulharsko. Naproti tomu v Česku i Německu je odívání zhruba stejně drahé. Totéž platí pro obuv.

Tagy: