Zásah byl kvůli těžce přístupnému terénu velmi náročný.