Zásah byl kvůli těžce přístupnému terénu velmi náročný.
Zdroj: Policie ČR