CNN Prima News cizí jazyk

cizí jazyk

Výpis příspěvků ke štítku „cizí jazyk“

Chtějí chápat svět a dorozumět se s novými spolužáky. Zájem o ruštinu na školách roste

21. května 2022 16:19

I přes aktuální vypjatou situaci na Ukrajině zájem o ruský jazyk na základních a středních školách neklesá, naopak. Vyplývá to z výpovědí několika českých škol, které oslovila redakce CNN Prima NEWS. Podle učitelů ruštiny mohl zájem o tento jazyk u studentů podpořit příchod nových žáků z Ukrajiny. Mnozí z nich se totiž dorozumívají rusky a české děti se proto snaží s novými kamarády domluvit jazykem, kterému rozumí.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Čeští žáci jsou v tomto směru na špici EU

3. října 2021 07:46

Skoro sto procent českých žáků a studentů se učí dva nebo více cizích jazyků. Česká republika je tak pátou nejlepší zemí v rámci Evropské unie. Větší podíl už vykazují jen Lucembursko, Francie, Estonsko a Rumunsko. Mezi nejoblíbenější řeči v EU patří angličtina a španělština. Vyplývá to z aktuálních údajů Eurostatu.

Není to fér, stěžují si medici z vyšších odborných škol. U absolutorií budou bez úlev

13. března 2021 11:20

Studenti zdravotnických vyšších odborných škol si stěžují, že na rozdíl od maturantů nedostanou žádné úlevy při absolutoriu, kterým studium uzavírají. Stejně jako středoškoláci ze zdravotnických oborů odpracovali stovky hodin v nemocnicích, stejně tak mají povinnou ústní zkoušku z cizího jazyka. Na rozdíl od nich si ale nemohou vybrat, zda ji složí, nebo ne.

Dopad opatření ve školství? Děti ve více třídách, mezi nimi má běhat jeden učitel

26. listopadu 2020 18:47

V některých školách se děti budou dočasně učit i předměty, které si nezvolily. Jinde uvažují, že bude jeden učitel přecházet mezi více třídami, aby tak zůstali odděleni žáci, kteří se nemají potkat v jedné skupině. Při přípravě na pondělní návrat dalších dětí do lavic dělá základním školám největší potíže právě podmínka dodržení stejného složení tříd. Podle ředitelů škol takzvaný požadavek na homogenitu třídy zkomplikuje hlavně výuku volitelných předmětů a cizích jazyků.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Česko ve výuce jazyků zaostává i za Slovenskem

5. října 2020 05:35

Podle nejnovějších dat Eurostatu se alespoň dva cizí jazyky na střední škole učí v Evropské unii necelá polovina studentů. Česká republika se s 52 procenty řadí jen mírně nad celounijní průměr. Znalost cizích jazyků je přitom důležitá nejen z kulturního, ale i hospodářského hlediska. Kdo neovládá řeči, těžko se domluví s obchodními partnery a hůře hledá uplatnění na trhu práce.

Místo známek u maturitních testů jen uspěl nebo neuspěl, navrhuje ministerstvo školství

22. srpna 2020 09:40

Státní maturitní testy se možná od jara příštího roku nebudou známkovat. Hodnotit by se mohly jen slovy „uspěl“ či „neuspěl“ podle procenta zvládnutých úkolů. Hranici úspěšnosti v testech by určoval Cermat, který má státní zkoušky na starosti. Vyplývá to z návrhu úpravy vyhlášky k maturitám, kterou připravilo ministerstvo školství a ČTK ho má k dispozici. Novela má sladit podobu zkoušek se změnou školského zákona, podle níž testy zůstanou jedinou částí maturit organizovanou státem. Ústní a písemné zkoušky z jazyků se přesunou do škol.

Angličtina v defenzívě. Bude celý svět mluvit německy?

26. června 2020 19:30

Němčina se může v dohledné době stát tím, čemu se říká lingua franca. Tedy jazykem, který používají i lidé, jenž nejsou rodilými mluvčími. Německy se momentálně učí více než patnáct milionů lidí. Největší nárůst zájmu o němčinu registrují v Dánsku a Nizozemsku. Jazyk našich západních sousedů v Evropské unii posílí s odchodem Velké Británie.

Bez kvalitní angličtiny se v USA prosadíte jen těžko, říká tenisový trenér Zoul

26. května 2020 12:41

Pětatřicet let žil v Československu za železnou oponou a ve svobodném Česku. Odmala hrál tenis, sen o vlastní účasti na věhlasném Wimbledonu se mu nesplnil. Přesto doufá, že tam jednou přece jen bude sedět v lóži a bude sledovat své svěřence. Petr Zoul je český tenisový trenér, který vzal rakety, tenisky, kytaru a odjel do Ameriky trénovat.