reklama
CNN Prima News cizí jazyk

cizí jazyk

Výpis příspěvků ke štítku „cizí jazyk“

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Česko ve výuce jazyků zaostává i za Slovenskem

Podle nejnovějších dat Eurostatu se alespoň dva cizí jazyky na střední škole učí v Evropské unii necelá polovina studentů. Česká republika se s 52 procenty řadí jen mírně nad celounijní průměr. Znalost cizích jazyků je přitom důležitá nejen z kulturního, ale i hospodářského hlediska. Kdo neovládá řeči, těžko se domluví s obchodními partnery a hůře hledá uplatnění na trhu práce.

Angličtina v defenzívě. Bude celý svět mluvit německy?

Němčina se může v dohledné době stát tím, čemu se říká lingua franca. Tedy jazykem, který používají i lidé, jenž nejsou rodilými mluvčími. Německy se momentálně učí více než patnáct milionů lidí. Největší nárůst zájmu o němčinu registrují v Dánsku a Nizozemsku. Jazyk našich západních sousedů v Evropské unii posílí s odchodem Velké Británie.

reklama