CNN Prima News cizí jazyk

cizí jazyk

Výpis příspěvků ke štítku „cizí jazyk“

Stále žádanější jazyková vybavenost. Čeští zaměstnavatelé požadují vedle angličtiny také němčinu

Stále více zaměstnavatelů vyžaduje nejen dokonalou či dobrou znalost angličtiny, ale třeba také němčiny. A nejedná se jenom o manažery či obchodní zástupce, ale i technické profese, které často musí komunikovat se zahraničními dodavateli. Jazyková vybavenost je také stále více žádána zákazníky na prodejnách, kde prodavači již čeština zdaleka nestačí.

Dětem hrozí výuka v kontejnerech, řekl Bek. Nedostatek míst hlásí nejen školy u Prahy

Školy kolem velkých měst mají problém s kapacitou. Například v Chýni u Prahy se děti musejí učit v kontejnerech. Pokud se nic neudělá, mohla by podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) taková situace nastat i jinde. Ve vysílání CNN Prima NEWS zmínil také problém s integrací ukrajinských dětí. Ta podle něj vázne kvůli jazykové bariéře, neboť neumíme učit češtinu jako cizí jazyk.

Chtějí chápat svět a dorozumět se s novými spolužáky. Zájem o ruštinu na školách roste

I přes aktuální vypjatou situaci na Ukrajině zájem o ruský jazyk na základních a středních školách neklesá, naopak. Vyplývá to z výpovědí několika českých škol, které oslovila redakce CNN Prima NEWS. Podle učitelů ruštiny mohl zájem o tento jazyk u studentů podpořit příchod nových žáků z Ukrajiny. Mnozí z nich se totiž dorozumívají rusky a české děti se proto snaží s novými kamarády domluvit jazykem, kterému rozumí.

Není to fér, stěžují si medici z vyšších odborných škol. U absolutorií budou bez úlev

Studenti zdravotnických vyšších odborných škol si stěžují, že na rozdíl od maturantů nedostanou žádné úlevy při absolutoriu, kterým studium uzavírají. Stejně jako středoškoláci ze zdravotnických oborů odpracovali stovky hodin v nemocnicích, stejně tak mají povinnou ústní zkoušku z cizího jazyka. Na rozdíl od nich si ale nemohou vybrat, zda ji složí, nebo ne.

Dopad opatření ve školství? Děti ve více třídách, mezi nimi má běhat jeden učitel

V některých školách se děti budou dočasně učit i předměty, které si nezvolily. Jinde uvažují, že bude jeden učitel přecházet mezi více třídami, aby tak zůstali odděleni žáci, kteří se nemají potkat v jedné skupině. Při přípravě na pondělní návrat dalších dětí do lavic dělá základním školám největší potíže právě podmínka dodržení stejného složení tříd. Podle ředitelů škol takzvaný požadavek na homogenitu třídy zkomplikuje hlavně výuku volitelných předmětů a cizích jazyků.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Česko ve výuce jazyků zaostává i za Slovenskem

Podle nejnovějších dat Eurostatu se alespoň dva cizí jazyky na střední škole učí v Evropské unii necelá polovina studentů. Česká republika se s 52 procenty řadí jen mírně nad celounijní průměr. Znalost cizích jazyků je přitom důležitá nejen z kulturního, ale i hospodářského hlediska. Kdo neovládá řeči, těžko se domluví s obchodními partnery a hůře hledá uplatnění na trhu práce.

Místo známek u maturitních testů jen uspěl nebo neuspěl, navrhuje ministerstvo školství

Státní maturitní testy se možná od jara příštího roku nebudou známkovat. Hodnotit by se mohly jen slovy „uspěl“ či „neuspěl“ podle procenta zvládnutých úkolů. Hranici úspěšnosti v testech by určoval Cermat, který má státní zkoušky na starosti. Vyplývá to z návrhu úpravy vyhlášky k maturitám, kterou připravilo ministerstvo školství a ČTK ho má k dispozici. Novela má sladit podobu zkoušek se změnou školského zákona, podle níž testy zůstanou jedinou částí maturit organizovanou státem. Ústní a písemné zkoušky z jazyků se přesunou do škol.