Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Čeští žáci jsou v tomto směru na špici EU

Skoro sto procent českých žáků a studentů se učí dva nebo více cizích jazyků. Česká republika je tak pátou nejlepší zemí v rámci Evropské unie. Větší podíl už vykazují jen Lucembursko, Francie, Estonsko a Rumunsko. Mezi nejoblíbenější řeči v EU patří angličtina a španělština. Vyplývá to z aktuálních údajů Eurostatu.

Česká republika má pověst země, kde je pro cizince těžké se domluvit jinak než česky. Situace se ale radikálně mění zejména s klesajícím věkem Čechů. Aktuální data Eurostatu ukazují, že nastupující generace se studiu cizích jazyků věnuje velmi intenzivně. V roce 2019 studovalo dvě nebo více cizí řeči 98,8 procenta tuzemských žáků či studentů středních škol.

Česko se tak drží na pátém místě v rámci celé Evropské unie. Před námi je už jen Lucembursko, Francie, Estonsko a Rumunsko. Fakticky jsme na tom ale ještě lépe, protože právě Lucembursku Eurostat přiznal výuku francouzštiny a němčiny jako výuku cizích řečí, ačkoli obě společně s lucemburštinou patří mezi úřední jazyky malého velkovévodství.

Vede angličtina před španělštinou

Přes 90 procent středoškoláků se dvě či více cizích řečí učí ještě ve Finsku (98,6), na Slovensku (98,2), v Chorvatsku (95), Slovinsku (92,1) a Lichtenštejnsku (90,5). Naopak nejmenší podíl bilingvních studentů středních škol vykazuje Řecko (2,6), Portugalsko (6,3) a Irsko (12,1). Průměr Evropské unie činí 59,3 procenta, což je shodné procento jako v případě Německa.

Eurostat také přinesl údaje o tom, které cizí jazyky jsou v rámci Evropské unie oblíbené. Prakticky všude vede angličtina. Podíl středoškoláků, kteří se ji učí, dosahuje v EU 96,4. Nejméně populární je v Portugalsku, kde ji vyhledává jen něco přes 60 procent studentů středních škol. Druhým nejoblíbenějším jazykem je španělština (26,4 procenta), třetí francouzština (21,8) následovaná němčinou (20,3).

V Česku se anglicky učí 99,9 procenta středoškoláků, druhá nejvyhledávanější řeč je němčina s 64,1 procenta. Ovšem největší podíl zaujímá němčina u středoškolských studentů ve Slovinsku, kde se ji učí 65,1 procenta z nich.

Zajímavá je variabilita oblíbenosti francouzštiny, kterou se učí 81,5 procenta rumunských středoškoláků, ale třeba jen necelých 21 procent středoškoláků německých. Umět francouzsky chce také necelá třetina rakouských studentů střední školy.

Tagy: