Fachmani pokračují v rekonstrukci domu

Stavba domu pokračuje vybouráním vchodu do sklepa. Až se do otvoru vsadí nové dveře, bude nutné vyřešit výšku podlah uvnitř objektu, začistit stěny, zapravit omítky a udělat okenní špalety. Práce budou pokračovat opravou porušené hydroizolace a jejím napojením na nové rozvody. Následuje vyhloubení výkopů a jámy pro jímku na záchyt dešťové vody a také vyzdění nového komína. A nakonec se seznámíme s tzv. stavebním deníkem on-line, aplikací, do které si lze zadat upozornění na servisní prohlídky.

Vsazení nových dveří a příprava hydroizolace

Otvor je vyříznutý a stavebníky čeká vsazení nových dveří a příprava základu pro schodiště. Ještě, než se do otvoru vsadí vchodové dveře, je nutné vyřešit výšku podlah s dorovnáním a začištěním stěn otvoru. Následovat budou opravy porušené hydroizolace a její napojení na stávající izolaci, aby do domu a sklepních prostor nepronikala voda a vlhkost.

On-line stavební deník

Skončí dostavba vysněného domu a člověk si řekne, že má na několik let vystaráno. Pokud si ale nepořizuje během stavby fotodokumentaci, za čas už zapomene, kudy vedou rozvody elektřiny, vodovodní přípojka, kanalizace nebo kdy je vhodný čas na seřízení oken a dveří, dokud jsou v záruce. Velkým pomocníkem je stavební deník, aplikace, která upozorní majitele domu na veškeré servisní prohlídky.

Pravidelné servisní prohlídky

Aby majitel domu nezapomněl na plánované servisní prohlídky, může si info s připomenutím nahrát do on-line stavebního deníku a mít nastavenou expiraci, která mu třeba za rok připomene, že je vhodná doba například na promazání spojů u všech pohyblivých částí dveří a oken nebo seřízení kování. On-line deník ohlídá i zařízení, u kterých je jen 12měsíční záruka. To vše lze do stavebního deníku zadat. Aplikace se tak postará o majitele objektu třeba i deset let po ukončení stavby.

Využití dešťové vody

Protože se majitel domu rozhodl v rámci dotací využívat dešťovou vodu i v domě na splachování WC, bude voda napojena do domu a nezámrzným ventilem pak ven z fasády, aby se mohla využívat i na zalévání zahrady nebo mytí auta. V současné době, kdy se řeší otázka nedostatku vody a jejího zadržování v krajině, je to jedna z variant, jak využívat dešťovku a šetřit pitnou vodou. Vodu z jímky lze využívat po celý rok.

Nadezdívání komínu

Komín se po pokládce střešní krytiny musí dozdít, protože střecha se navýšila izolací, latěmi, novou krytinou a dalšími prvky asi o 30 cm. Podle normy musí být komín zhruba 65 cm nad hřebenem. Dozdívá se z cihel a poté se oplechuje. Jeden vývod bude mít nerezovou vložku na krbová kamna a druhý klasickou plastovou na plynový kotel.

Příprava podloží a umístění jímky do jámy

Do vybagrované jímky se připraví podloží. Pokud je zemina únosná, stačí dno vysypat štěrkem do výšky asi 20 cm a důkladně zhutnit. Je-li podloží jílové a nestabilní, je dobré udělat ještě deseticentimetrovou betonovou desku. Posouzení by měl udělat geolog. V jiném případě se do jímky dává pro jistotu štěrk i betonová deska. Práce pokračují usazením několikatunové betonové jímky do jámy na připravené podloží. To se děje za pomoci jeřábu, který umístí jímku do vybagrované jámy. Jímka se pak uzavře víkem, u kterého se nesmí zapomenout na pryžové těsnění, aby do ní neprosakovala voda, která by mohla znečistit a ucpat potrubí na splachování.

Tagy:
Sdílejte článek Facebook Twitter