Fachmani si poradí s bočním vstupem do sklepa, WC modulem i vyvložkováním komínu

Rekonstrukce domu v Tišicích pokračuje úpravami bočního vchodu v suterénu, kde byla vykopaná jáma a probíhají přípravy na vybudování schodiště, včetně položení základové desky, stavby opěrné zdi a ztraceného bednění. Následuje začištění vchodu s osazením nových vchodových dveří, aplikace hydroizolace asfaltovou nátěrovou hmotou a výběr dlažby. Proběhne též instalace WC modulu.

Dokončení bočního vstupu do sklepa

Úpravy domu pokračují u vchodu do sklepních prostor, kde byla vybagrovaná a šterkem vysypaná jáma. Probíhají přípravy na vybudování schodiště a vyhotovena byla i první celoplošná, základová železobetonová deska, za použití kari sítě. Stavebníci zaměřili velikost a délku schodiště, založili první řadu ztraceného bednění a připravili výztuž.

Hydroizolace a příprava podkladu

Hydroizolace vnější zdi kolem suterénních prostor se provádí asfaltovou nátěrovou hmotou, ale lze použít i klasickou lepenku. Rohy kolem dveří nesmí být kolmé, ale pozvolné, protože kolmé mají tendenci praskat. Používá se malta, lepidlo nebo beton, a pomocí lahve s vodou se protáhne a udělá pozvolný fabionek, a to i u vstupních  dveří. Pokud se provádí hydroizolace, žádný roh by neměl zůstat kolmý. Poté je nutné nechat zeď důkladně vyschnout, jinak se v ní udělají bubliny –⁠ puchýře a  popraská, což už nelze později opravit. Je tedy nutné nechat stěnu minimálně tři týdny vysychat.

Nanášení asfaltové stěrky

Nanášení probíhá ve dvou vrstvách. První, silná vrstva, se vetře do podkladu, aby zaplnila póry a zamezila tvorbě puchýřů v nezaschlé hmotě. Po zaschnutí první vrstvy se natáhne druhá. Izolační stěrka se provádí i v místě, kde suterénní zeď přechází do soklu, a to až 10 cm pod budoucím terénem a 30 cm nad terénem. Na izolaci se pak postaví ztracené bednění, vyprofiluje se schodiště, začistí a osadí dveře. Majitel se ještě rozhoduje, zda schodiště udělat ze zámkové dlažby nebo použít jinou dlažbu. Pod podlahu přijde jako izolace podkladový beton. Zámkovou dlažbu je možné lepit přímo do betonu na hydroizolaci.

Výběr WC modulu

Při výběru WC modulu je ideální řídit se velikostí mísy a také volbou tlačítka - splachovadla. Některé designové mísy mají různou výšku a pokud se upevňují na standartní rozměr šroubů, nemusí dokonale sednout. Je dobré brát v potaz nejen výšku podlahy, ale i výšku záchodové mísy, která je standartně vysoká, včetně prkýnka, 410 cm. Měli bychom se tedy rozhodnout, jak vysoko nebo nízko mísu umístit a jaké vybrat prkýnko. Existují plastová, dřevěná nebo s antibakteriální úpravou a brzdou, kdy se prkýnko při lehkém sklopení zavírá samo.

Instalace modulu

Instalace WC panelu se provádí ještě před konečnými úpravami místnosti. Modul se připevňuje do zdi nebo sádrokartonu. Pokud není na záchodě dostatečný prostor, existují i tenčí panely, které nezaberou tolik místa. Při instalaci modulu je nutné nastavit jeho výšku i vzdálenost od zdi. Modul se pak pomocí speciálních úchytů nastaví a ke zdi připevní. Lze ho doladit na milimetry. Poté se připojí na vodu a kanalizaci. Moduly jsou většinou kompletní a nemusí se k nim dokupovat žádné součástky. Díky instalačním vychytávkám je lze i s mísou poměrně snadno nainstalovat.

Vyvložkování komínu

Než se přikročí k vyvložkování komínu, je nutné objednat materiál na míru. K tomu je třeba vědět, jaký druh spotřebiče v domě bude, jaký bude mít výkon, a na základě těchto údajů nebo podle podkladů od výrobce, se pak vypočítá a přesně stanoví průměr a výška komínu pro plynový kotel.

Připojení krbových kamen

Protože se v  domě plánuje i další způsob vytápění, a sice krbovými kamny, je dobré už předem vědět, jaký typ kamen to bude a na jaké palivo. Současně by se měla v souvislosti s výkonem kamen řešit s kominíkem nebo revizním technikem, a spočítat,  i velikost, průměr a výška komínu. Firma, která to bude provádět, by měla po montáži vyhotovit i revizní zprávu a doložit ji výpočtem.

Čištění komína

Před novým vyvložkováním je nutné komín vyčistit, protože v krbové vložce jsou   usazeny saze a další spaliny, zejména pokud se topilo tuhými palivy. Komín je nutné  pravidelně kontrolovat, aby byl bezpečný. Co se týká používaného paliva, každý výrobce udává, jaké palivo, u konkrétního kotle či kamen, použít, a jaké množství do kamen naložit. Při nákupu kotle a kamen jsou v každém návodu uvedeny veškeré potřebné informace, například i to, co se děje při použití dokonale vysušeného, a naopak nedostatečně vysušeného, nebo dokonce mokrého dřeva, a kdy se komín rychleji zanáší a dehtuje, což je nebezpečné. A v takovém případě se komín musí čistit  častěji.

Tagy: