Fachmani se pustí do rozvodů vody a elektřiny, protože staré potrubí dosloužilo

Dnes se budeme věnovat přípravě a instalaci nových rozvodů vody v Tišicích, kde staré potrubí již dosloužilo a nahradí je nové, kvalitní. Také nás čeká instalace rozvodů elektřiny a v neposlední řadě příprava prostoru pro umístění finské sauny.

Rozvody vody v domě

Staré železné vodovodní potrubí dosloužilo a čeká je výměna za nové. Stavebníci zvolili plastové trubky vyrobené z kvalitního materiálu, který ovlivňuje nejen průtok vody v potrubí, ale i její kvalitu a trvanlivost. V nedávné době se mírně změnilo i označení trubek. Studená voda je nově značena místo modré zelenou barvou, teplá voda nadále červenou a žlutě jsou označeny topenářské trubky se skelným vláknem.

Kvalita na prvním místě

Přípravné práce pro instalaci vodovodního potrubí začínají ve sklepním prostoru, odkud budou trubky rozvedeny do obytných místností. Rozvody budou klasicky zasekané ve zdech, za použití velmi kvalitních trubek s označením PP-RCT, které se vyznačují menším průměrem, přičemž jsou pevnější než klasické a mají vyšší tlakovou odolnost a průtočnost. Navíc i svařované spoje mezi jednotlivými trubkami jsou pevnější než samotná trubka. Potrubí je s ohledem na hygienické předpisy mnohem bezpečnější než trubky s velkým průměrem, ve kterých dochází k vyšší stagnaci vody.

Tlaková zkouška vzduchem

Tlaková zkouška se provádí před dokončením prací, než se potrubí v drážkách ve zdi zahází maltou a napojí na vodovod. „Zkouška se provádí za použití vzduchu nebo vody. Zejména v zimním období je vhodnější ji provádět vzduchem, protože po natlakování trubek vodou se může stát, že na dně zůstane trocha vody, která zamrzne a potrubí může prasknout. Tlaková zkouška vzduchem je jednodušší a rychlejší,“ vysvětluje stavbyvedoucí Josef Beneš.

Tlaková zkouška vodou

Voda, která se použije na propláchnutí potrubí a provedení tlakové zkoušky pitného vodovodu musí být zdravotně nezávadná. Pokud se jedná o vodovod s vodou, která není určena k pití, lze zkoušku provést čistou vodou, která má kvalitu odpovídající alespoň kvalitě vody, která bude potrubím protékat. Každá tlaková zkouška má svá pravidla a montážní firma ji musí udělat vždy po instalaci potrubí, minimálně dvě hodiny od provedení posledního sváru.

Instalace elektrorozvodů

Jedná se o náročnou a speciální práci, kterou by měla provádět odborná firma podle projektu. Ta by současně měla poskytnout stavbyvedoucímu a investorovi adekvátní informace. „Velkou výhodou je, že firma ve finále provede revizi, což je důležité, neboť ne každý elektrikář má oprávnění ji provádět. Odborná firma například doporučí a poradí stavebníkovi, co si výhledově připravit, kdyby se v budoucnu rozhodl pořídit nové technologie a moderní spotřebiče, aby nemusel zasahovat do stávajících rozvodů,“ sděluje Josef Beneš.

Rozvody a drážkování ve zdech

Protože se jedná o rekonstrukci starého domu, provádí se rozvody pomocí drážkování ve zdech. U novostaveb se v současné době umísťují kabely na rozvody do podlah, kde je nejvíce místa. Je to nejjednodušší cesta, kdy se kabely snadno protáhnou k zásuvce nebo vypínači, než je zařezávat do cihel a omítek. V našem případě máme podlahy už vylité a budou se zvyšovat o pár milimetrů, tedy jen srovnávat, a drážkování do podlah by se nevyplatilo.

Výhody spolupráce investora s firmami

Při stavbě nového domu i rekonstrukci starého je vhodné, aby se investor spojil s firmou a ještě před zahájením prací se společně dohodli na postupu. „I my jsme se před zahájením rekonstrukce sešli se zástupci firmy, projektantem i architektem a společně si prošli celý dům a radili se, jak postupovat. Každý k tomu řekl své. Je důležité, aby firma byla se zákazníkem v kontaktu od začátku až do konce,“ upozorňuje stavbyvedoucí Beneš.

Inteligentní domácnost

Automatizaci domácnosti a její ovládání na dálku lze provést bez velkých nákladů a složitých instalací. Aby bylo možné z běžné elektroinstalace kdykoli přejít na chytrou domácnost bez sekání do zdi, je vhodné chytrou kabeláž nainstalovat s tím, že ji lze začít využívat později, třeba i za několik let. I když dnes existuje bezdrátové připojení, je dobré zvážit, zda nezůstat u kabelového řešení, které je jednodušší a levnější. Celou domácnost pak lze ovládat z mobilu, včetně osvětlení, spotřebičů i vytápění.

On-line stavební deník

Ve stavebním deníku se už dlouho řeší podlaha v podkroví, která je z poloviny vybouraná. Práce se zastavily i kvůli nedostatkům na vnitřní konstrukci z trámů, kde vznikl malý schodek. Protože při rekonstrukci a realizaci novostaveb, by mělo být schodků ve vnitřním prostoru minimálně, bude nutné provést určité úpravy. Patky pod konstrukcí z trámů se musí odstranit a na jejich místo navařit U profil mezi dva I profily, a u sloupku dokončit výdřevu. Pak bude možné pokračovat v suché výstavbě. Na strop i na podlahu se použije klasická sádrokartonová deska, která je lehká a nezatěžuje tolik konstrukci. Následovat bude výstavba příček, koupelny a ložnice.

Kam umístit finskou saunu

Soukromé wellness i samostatné sauny lze dnes namontovat kamkoli, kde je přívod elektřiny o napětí 230 V. Stavbyvedoucí vybral pro saunu v Tišících sklepní prostor, kde je možné vybudovat zázemí se sprchovým koutem. Současně je tu i východ ven do chladu. Nejjednodušší je umístit saunu vedle kotelny, kde je k dispozici přívod vody i kanalizace.

Tagy: