Ferrari Roma v úzké uličce.

Ferrari Roma v úzké uličce.
Zdroj: youtube.com