Nový Zéland se rozhodl zhasnout, pouliční osvětlení ohrožuje vzácný ptačí druh

Představitelé novozélandské vesničky Punakaiki na Jižním ostrově rozhodli o zvláštním kroku. Na pásu o délce téměř tří a půl kilometru se večer již nerozsvěcí lampy veřejného osvětlení. Za novým opatřením stojí snaha o záchranu vzácného ptačího druhu, buřňáka novozélandského, který hnízdí jen v této oblasti. Rozsvícené lampy totiž matou mláďata, která pak umírají na silnicích.

Ptáčata buřňáků novozélandských (v řeči původních obyvatel známých jako tāiko) se rodí v norách vyhrabaných rodiči na úbočí zdejších lesů a ven vylétávají, aby se dostatečně posilnila před dlouhou cestou do Jižní Ameriky. Podle odborníků si ptáčata lampy pletou s bioluminiscenčními rybami, které tento druh loví. Kvůli tomu často spadnou na silnice, kde je srazí auto nebo napadnou dravci.

Podle předsedy Nadace na ochranu buřňáků novozélandských Bruce Stuart-Menteatha se opatření velice osvědčilo. „Tento rok jsem sbíral jen jedno ptáče. Běžně by to byl i tucet.“ I zdejší úřady uvádí, že počet srážek s ptáčaty značně poklesl. Podle místních ornitologů za srážkami jednoznačně stojí nové veřejné osvětlení, které bylo v oblasti instalováno minulý rok. „Letí přes moře, a jakmile zahlédnou modré světlo, vrhnou se střemhlav dolů,“ vysvětluje Stuart-Menteath.

Potíže s osvětlením však mají ptáci po celém světě. Jen několik desítek kilometrů od Punakaiki se s podobným problémem potýkají mořští ptáci v Greymouthu. „Není zatím jisté, že za srážky ptáků v Greymouthu může osvětlení, ale většina případů je spojena s osvětlením v této oblasti, a to včetně osvětlení obchodů a dalších soukromých pozemků,“ uvádí ranger Darrell Haworth. „Tam, kde se v Greymouthu objevili buřňáci, jsme mluvili s majiteli, aby světla zhasli, pokud je to možné,“ dodává. I tady se nové veřejné osvětlení objevilo vloni. Mluvčí radnice prohlásil, že městská rada v současné době uvažuje nad zhasínáním světel či změnou jejich barvy z modré na oranžovou.

V Punakaiki se nachází hnízdiště poslední kolonie buřňáků novozélandských na celém světě. Každé mládě tak představuje naději pro budoucnost druhu. Každoročně návrat zhruba šesti tisíc párů z Jižní Ameriky sledují stovky nadšenců. V rámci víkendových oslav jejich návratu, které se konají v dubnu, se návštěvníci mohou zúčastnit koncertů, zábavných aktivit i trhů.

Tagy: