Michaela Sejnová v seriálu Modrý kód. Zdroj: Prima FTV

Michaela Sejnová v seriálu Modrý kód. Zdroj: Prima FTV

Michaela Sejnová v seriálu Modrý kód. Zdroj: Prima FTV

Michaela Sejnová v seriálu Modrý kód. Zdroj: Prima FTV

Herci ze seriálu Modrý kód. Zdroj: Prima FTV