Na počátku: Značka spolehlivosti potvrdila kvalitu naší práce

Pokud se nastávající maminky dostanou do problémů, uvažují, jak naložit s neplánovaným těhotenstvím nebo nemají kde složit hlavu, najdou pomoc u držitele značky spolehlivosti – obecně prospěšné společnosti Na počátku.

Organizace Na počátku sídlí v Brně, ale obrátit se na ni mohou ženy z celé republiky. Poskytuje poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni. Je nablízku zejména těm, které zaskočilo neplánované těhotenství a nyní uvažují, zda podstoupit potrat, nebo ne. Tři služby (Porada Na počátku, Domov pro dětský život a Byty Na počátku) nabízí vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc také dalším těhotným ženám a maminkám s dětmi v obtížné situaci.

Sociální pracovnice zajišťují komplexní péči. Propojují služby poradenství, ubytování a všestranné podpory tak, aby se ženy staly samostatnými rodiči s potřebnými kompetencemi. Pomáhají klientkám úspěšně zvládnout složité období těhotenství a později i přijetí nového člena rodiny. Usilují o zajištění všech základních potřeb nastávající maminky.

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita, který spravuje MPO. Proč jste se rozhodli značku získat?

„Zakládáme si na transparentnosti a efektivitě. Chceme být pro dárce důvěryhodným partnerem. Využili jsme proto možnost nezávislého a komplexního posouzení, které jsme získali právě díky Značce spolehlivosti.“

Co vám držení značky spolehlivosti organizaci přineslo?

„Držení značky spolehlivosti potvrdilo kvalitu naší práce. Je to ocenění, které nám pomáhá být čitelní pro širokou veřejnost jako prověřené a kvalitní služby. Při navazování nových kontaktů a spoluprací je značka spolehlivosti důvěryhodným osvědčením, které potvrzuje, že naše zdroje a dary využíváme účelně a efektivně.“

Poradna Na počátku se v poslední době přestěhovala v rámci Brna na novou adresu. Nedaleko centra města je teď lépe dostupná všem ženám, které to potřebují. Brněnský tým se navíc brzy rozšíří o psychologickou pomoc. Druhá služba, Domov pro dětský život, letos slaví 25. výročí svého působení.

Pandemie covid zasáhla každodenní činnost Na počátku. Bylo nutné zkrátit rozhovory s ženami, v pobytových zařízeních, zřídit karanténní prostory a bylo nutné omezit nebo přerušit skupinové aktivity, například rukodělné kurzy pro maminky. Každodenní provoz doplnilo testování a používání ochranných pomůcek. Jinak nelehká doba ale přinesla i nové možnosti. Podařilo se zajistit online poradenství prostřednictvím chatu na webu organizace.

Velkou oporou Na počátku jsou individuální dárci, kteří se na financování služeb podílejí z 20 až 30 % každý rok. V době stěhování významně pomohli dobrovolníci. Přenos nábytku a instalace zařízení do nového působiště by bez dobrovolné pomoci nebyla možná.

Značka spolehlivosti, oficiálně Prověřená veřejně prospěšná organizace, je od svého začátku součástí programu Česká kvalita, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Tagy:
Brno těhotenství Českou kvalitu nenahradíš Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky