V Plzni se nachází třetí největší synagoga na světě.