Vítězové prestižního ocenění Národních cen ČR za rok 2022

Národní program Česká kvalita

Interview PLUS (30)

Národní ceny České republiky poskytují organizacím zapojeným do soutěže objektivní pohled na prokázanou úroveň systematického přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Každoročně tak Ministerstvo průmyslu a obchodu s Radou kvality ČR vybraným společnostem udělují ocenění , které znamená nejen důležitou zpětnou vazbu od kvalifikovaných hodnotitelů, ale i významnou mezinárodní prestiž.

Národní ceny České republiky umožňují organizacím soutěžit o ocenění v následujících Národních cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky:
  • kategorie programu EXCELENCE
  • kategorie programu START
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

Národní ceny České republiky plní i funkci zpětné vazby, organizace vědí, že naplňují koncepci systémového přístupu k řešení problematiky kvality či společenské odpovědnosti a udržitelnosti, a to jak z pohledu veřejného, tak i soukromého sektoru. Současně plní i roli motivace, která je v aktuální ekonomické situaci potřeba, jak potvrzuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR: "Ministerstvo průmyslu a obchodu s Radou kvality ČR poskytuje kompletní posudek od proškolených hodnotitelů. Je potřeba zdůraznit, že hodnotitelem se nemůže stát každý. Každý hodnotitel musí projít patřičným odborným kurzem, který je zakončený zkouškou.“

Národní ceny ČR mají více než dvacetiletou tradici

Hodnocení a následně i udělování Národních cen ČR probíhá podle zavedeného evropského modelu EFQM, který slouží k měření výkonnosti jednotlivých organizací nejen v České republice, ale i v jiných členských státech. Získané ocenění následně organizacím otevírá pomyslné dveře dále.

„Nejúspěšnější subjekt se může posunout i směrem do evropského kola a může získat i evropské ocenění,“ vysvětluje Pavel Vinkler.

Národní ceny ČR se udělují již déle než dvacet let. A zdaleka nejen soukromým organizacím. „Máme i nestátní neziskové organizace. Máme tam školy, úřady... Skutečně se zabýváme všemi subjekty, které se ve společnosti vyskytují,“ říká Pavel Vinkler s tím, že hodnocení, které společnosti dostanou, je evropsky srovnatelné.

Hned v úvodu článku jsme zmínili tři oblasti, v nichž Rada kvality ČR Národní ocenění uděluje. Jak ale 1.  místopředseda Rady kvality ČR říká, ty se dále větví na několik kategorií: „Pokud se bavíme o Národních cenách České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, tak tam jsou kategorie Veřejný sektor a Soukromý sektor. Takto dokážeme oddělit sektory, které spolu samozřejmě kooperují, nicméně oba působí v jiných podmínkách. To samé platí u Národních cen kvality České republiky. Tam odlišujeme Veřejný, Soukromý sektor a pak subjekty, které působí ve Vědě, výzkumu a vzdělávání. Ale zároveň tam ještě oddělujeme dva programy, a to pro ty, kteří s kvalitou začínají, pro ty je určen program START, a pak pro ty, kteří už se kvalitou zabývají dlouhodoběji, , a tento program máme nazvaný jako EXCELENCE.“

O Národní ceny ČR je vysoký zájem

„Přihlásilo se bezmála 50 subjektů. A musím říci, že výsledky byly velice těsné, dokonce v některých kategoriích došlo ke stejnému výsledku. Máme třeba dvě organizace, které se umístily na třetím místě. Rozdíly sice nebyly fatální, ale bylo těžké vybírat,“ říká Pavel Vinkler s tím, že k hodnocení jednotlivých organizací přistupují všichni zúčastnění velice zodpovědně, jednu žádost o ocenění posuzují dva až tři hodnotitelé.

„Rád bych zdůraznil, že toto není hodnocení od stolu. Hodnotíme na místě a dochází tam k interakci s danou společností. Je to velmi užitečné jak pro nás, tak pro daný podnikatelský nebo jiný subjekt,“ objasňuje Pavel Vinkler.

Kromě vybraných  kategorií se Národní ceny ČR udělují i absolutnímu vítězi. „A to je samozřejmě ten, který dostane nejvíce bodů v daném programu v rámci hodnocení,“ dodává 1.  místopředseda Rady kvality ČR.

Novinky v obchodním podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu by rádo upozornilo i na nové dva projekty: Obchůdek 2021+ a Česko platí kartou. První zmíněný projekt je zaměřený na skutečnou finanční pomoc malým, obvykle vesnickým prodejnám. Letos se proběhl již druhý ročník. „Program obchůdek 2021+ se orientuje na podporu venkovských prodejen. Zejména se bavíme o obcích do 600 obyvatel. Rozhodli jsme se jim pomoci zejména s provozními výdaji. A teď, když hovoříme o situaci, která je zatížená naprosto bezprecedentním růstem cen energií, jsme navýšili rozpočet o 13 000 000 Kč. Každý kraj může získat až 4 000 000 Kč a zároveň platí, že jsme navýšili tuto dotaci pro jednotlivý koloniál ze 100 000 na 130 000 Kč, toto jde přímo danému obchodu na provozní náklady,“ říká na závěr Pavel Vinkler.

Výsledky Národních cen České republiky, 22. ročník

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podníkání

 1. THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o.
 2. ICOM transport a.s.
 3. DELFY s.r.o.
 4. FYZIOklinika s.r.o.
 5. N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Mimořádná cena za celoživotní přínos v rámci rodinného podnikání byla udělena Augustinovi Krystyníkovi − Kolařství Krystyník.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Kategorie Veřejný sektor

 1. Technické služby Opava s.r.o.
 2. Olomoucký kraj, KÚ Olomouckého kraje
 3. Město Starý Plzenec, MÚ Starý Plzenec

Kategorie Soukromý sektor

 1. Kaufland Česká republika v.o.s.
 2. Tesco Stores ČR a.s.
 3. ČEZ a.s.
 4. OZO Ostrava s.r.o.
Absolutním vítězem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se stala společnost Technické služby Opava s.r.o.

Národní cena kvality České republiky, program START

Kategorie Soukromý sektor

 1. nanoSPACE s.r.o.
 2. ELFIUM s.r.o.

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE

Kategorie Věda, výzkum a vzdělávání

 1. MV GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Kategorie Veřejný sektor

 1. Městská část Praha 13, ÚMČ Praha 13
 2. Liberecký kraj, KÚ Libereckého kraje

Kategorie Soukromý sektor

 1. dm drogerie markt s.r.o.
 2. Kasko spol. s r.o.
 3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky se stala společnost dm drogerie markt s.r.o.

Tagy:
ocenění Česko Česká kvalita Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky