Láva ze sopky pohltila asi 350 domů. Zdroj: AP

Láva ze sopky pohltila asi 350 domů. Zdroj: AP

Láva ze sopky pohltila asi 350 domů. Zdroj: AP

Láva ze sopky pohltila asi 350 domů. Zdroj: AP

Láva ze sopky pohltila asi 350 domů. Zdroj: AP