O patent žádá rekordní počet firem! Česká republika je s 219 žádostmi na 34. místě

Mohlo by se zdát, že v době, kdy se svět stále srovnává s následky covidové pandemie a navíc čelí válečné agresi, není v něm příliš příležitostí pro pokrok. Ale opak je pravdou. Dokazuje to fakt, že Evropský patentový úřad loni dostal více než 188 tisíc žádostí o přiznání patentu, nejčastěji se týkaly odvětví technologií. Nejvíce patentových žádostí podaly velmoci, jako jsou USA, Čína či Japonsko. Česká Republika si ale také nevedla nejhůř.

Počet přihlášek, které Evropský patentový úřad loni zaregistroval, byl rekordní. O patent si zažádalo 188 527 institucí, což oproti roku 2021 známená nárůst o 2,5%. Znamená to, že společnosti napříč světem stále ve velkém investují do výzkumu a vývoje, které jsou zásadní součástí většiny firem, ať už se jedná o biotechnologie, zdravotnictví nebo dopravu. „Inovátoři soustavně pracují na příchodu chytřejší budoucnosti. Zejména nyní, kdy čtvrtá průmyslová revoluce začíná ovládat naše životy, průmysl i další obory,“ prohlásil šéf Evropského patentového úřadu António Campinos.

Inovace napříč planetou

Po vyspělých velmocech, jimž dominují USA, Čína nebo Japonsko, se velmi dobře daří také evropským mocnostem. Mezi pěti státy, které podaly nejvíce žádostí, jsou Německo a Francie. Do desítky se pak dostaly i Švýcarsko, Holandsko či Švédsko. Česká republika je s 219 žádostmi na 34. místě. Pro porovnání - je to více čtyřikrát více než Slovensko.

Data zveřejněná Evropským patentovým úřadem navíc dokazují, že každou pátou přihlášku loni podaly menší a středně velké podniky, které nemají více než 250 zaměstnanců. Za zmínku určitě stojí také akademická sféra, která z celkového množství podala 7 % podaných přihlášek.

Technologie v hlavní roli

Nejvíce inovací přineslo jako obvykle odvětví technologií. Tentokrát však bylo žádostí o patent o 11,2 % více než v předchozím roce. Přes čtyři a půl tisíce patentových přihlášek podala čínská společnost Huawei. „Rok 2023 bude zásadní pro udržitelné přežití a rozvoj Huawei,“ řekl předseda představenstva Huawei Eric Sü.

„Ačkoliv budeme čelit značnému tlaku, máme vše, co je potřeba, abychom toto období překonali. Máme příležitosti k růstu, odolné obchodní portfolio, jedinečnou konkurenční výhodu, trvalou důvěru našich zákazníků a partnerů i odvahu masivně investovat do výzkumu a vývoje. Jsme si jisti, že dokážeme překonat jakoukoli výzvu, která nám přijde do cesty, a položíme pevný základ pro udržitelné přežití a rozvoj.“

Na druhém místě za Huawei skončila co do počtu žádostí o přiznání patentu americká společnost LG. Za ní se pak umístila americká firma Qualcomm a dále jihokorejský Samsung.

Přínosy patentů

Získání patentů je pro společnosti výhodné hned v několika směrech. Chrání jejich intelektuální vlastnictví a současně umožňuje propagaci vlastních inovací. Navíc umožňuje licencovat vyvinuté technologie, otevírá dveře k uzavírání dalších spoluprací s partnery a v neposlední řadě láká investory.

Ty nejzajímavější produkty a služby související se schválenými patenty Evropský patentový úřad každý rok představí při příležitosti Evropských cen pro vynálezce. Loni takto excelovala robotická vnější kostra, která pomáhá dětem upoutaným na invalidní vozík prožít radost z chůze, anebo bakterie požírající kovy ve znečištěné přírodě.

Patentové přihlášky mohou firmy podávat pro své technické vynálezy bez ohledu na odvětví. Může ale trvat roky, než je finální výrobek dokončen. Evropský patentový úřad však přihlášky publikuje už rok a půl po podání. Žádosti jsou proto snadno dohledatelné v databázi patentů. Bezplatná databáze Espacenet obsahuje více 140 milionů patentových dokumentů z celého světa od roku 1782 až po současnost.

Tagy: