Women in Tech: Podpora českých žen, které pronikají do oblastí technologií

Pět ze šesti žen - podnikatelek oceněných programem Women in tech

WOMAN in Tech

Postavení žen se v posledních několika dekádách výrazně mění. A to nejen ze společenského ale i z profesního hlediska. Z dřívějších domácích hospodyněk se stávají uznávané odbornice a podnikatelky. Pomalu ale jistě pronikají i do oborů, jimž stále dominují muži, například do těch technologických. Příkladem může být šestice žen, které v rámci programu Women in Tech ocenila společnost Huawei. Jak už překlad názvu programu napovídá, jedná se o uznání za technologický přínos.

Robotické doručovací vozíky nebo zvyšování finanční gramotnosti žáků základních a studentů středních škol. To jsou dva ze šesti projektů, které zástupci programu Women in Tech považují za natolik pokrokové, že se jejich autorky rozhodli odměnit a tím je podpořit v dalším úsilí. Cílovou skupinou programu jsou především ženy z prostředí startupů a jeho ambasadorkou je Linda Štucbartová, která ženy ve vedoucích pozicích podporuje déle než deset let. „Velmi mě potěšilo, že mě oslovili jako výraznou tvář, která bude projekt koordinovat a bude do něj ženy získávat,“ netají se Linda Štucbartová, která je navíc sama aktivní podnikatelkou, radostí z pomoci jiným schopným ženám. A dodává:

„Kromě podpory konkrétních projektů se snažíme veřejnosti ukázat, že nejsou dvě různé kategorie – technologie a ženy – ale že ženy do světa technologií mohou svojí expertízou, svým úhlem pohledu, přinášet nová řešení a že je potřeba, aby byly součástí týmů.“

Úspěšné ženy jako vzory pro začínající podnikatelky

Women in tech

Společnost Huawei věří, že v digitální době jsou ženy základními kameny technologického průmyslu. Posílením jejich postavení a zviditelněním se celému světu otevírají dveře k novým možnostem a technologickému i obchodnímu pokroku.

Huawei spolu se svými partnery zkoumají technologie, jejich výhody i užitek a stejně jako internet je využívají ke zlepšení blahobytu žen. Technologický gigant pomáhá ženám zapojovat se do světa technologií a pomáhá jim k lepším příležitostem, aby mohly uplatnit svůj potenciál a pomáhat společnosti k budoucnosti plné spravedlnosti i prosperity.

zdroj: Huawei.com

V oboru technologií totiž stále výrazně převládá silnější pohlaví, devět z deseti technologických profesionálů jsou muži. Kromě velmi schopné konkurence navíc ženy často čelí i předsudkům a zažitým stereotypům, které musí překonat. A právě v tom jedna z oceněných podnikatelek, Barbora Korandová, zástupkyně projektu U lékaře.cz, vidí další smysl projektu Women in Tech.

„Můžeme být vzorem pro dívky a ženy, které by mohly mít z technologických oborů obavy.“

Schopnosti i sebejistotu si oceněné ženy mohou budovat a upevňovat také během půlročního mentoringu, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. Jednou z těch, která tohle všechno absolvovala, je i Mária Šimůnková z projektu Nekrachni. A poskytnuté příležitosti si považuje. „Tohle pro mě byla zkušenost se ženami, které se zabývají pořádným byznysem a nejenom studentskými projekty.“

Další z oceněných podnikatelek pak vyzdvihuje samotný fakt, že se podpoře žen v podnikání v oblasti technologií vůbec někdo věnuje.

„Že někdo podporuje ženy v IT a dalších oborech v tom, aby podnikaly a aby byly vidět, to mi přijde nesmírně přínosné pro naši zemi,“ říká Bohdana Goliášová z projektu Tvůrci v praxi.

Podpory se brzy dočkají i další podnikatelky. Už teď totiž Hospodářská komora prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace spolu s technologickým gigantem Huawei připravují další ročník podpůrného programu Women in Tech. Tentokrát jsou v hledáčku začínající podnikatelky se zájmem o technologie.

Tagy: