Učitelka Klaudie Lišková

Učitelka Klaudie Lišková

Hodina s Kájou, žákyní prvé třídy

Hodina s Kájou, žákyní prvé třídy
Zdroj: Ivan Motýl

Nápis, který musí umět přečíst každý prvňáček

Nápis, který musí umět přečíst každý prvňáček
Zdroj: Ivan Motýl

Přečti nápis na tričku!

Přečti nápis na tričku!
Zdroj: Ivan Motýl

On-line výuka ze slabikáře

On-line výuka ze slabikáře
Zdroj: Ivan Motýl

Z výuky gramatiky

Z výuky gramatiky
Zdroj: Ivan Motýl

Prvouka, výuka měsíců

Prvouka, výuka měsíců
Zdroj: Ivan Motýl

Výtvarná chvilka

Výtvarná chvilka
Zdroj: Ivan Motýl

On-line kontrola písanky

On-line kontrola písanky
Zdroj: Ivan Motýl

Kontrola písanky

Kontrola písanky
Zdroj: Ivan Motýl

Zápis známky po on-line zkoušení

Zápis známky po on-line zkoušení
Zdroj: Ivan Motýl