Učitelka Klaudie Lišková

Učitelka Klaudie Lišková

Hodina s Kájou, žákyní prvé třídy

Hodina s Kájou, žákyní prvé třídy

Nápis, který musí umět přečíst každý prvňáček

Nápis, který musí umět přečíst každý prvňáček

Přečti nápis na tričku!

Přečti nápis na tričku!

On-line výuka ze slabikáře

On-line výuka ze slabikáře

Z výuky gramatiky

Z výuky gramatiky

Prvouka, výuka měsíců

Prvouka, výuka měsíců

Výtvarná chvilka

Výtvarná chvilka

On-line kontrola písanky

On-line kontrola písanky

Kontrola písanky

Kontrola písanky

Zápis známky po on-line zkoušení

Zápis známky po on-line zkoušení