Učitelka Klaudie Lišková

Hodina s Kájou, žákyní prvé třídy Zdroj: Ivan Motýl

Nápis, který musí umět přečíst každý prvňáček Zdroj: Ivan Motýl

Přečti nápis na tričku! Zdroj: Ivan Motýl

On-line výuka ze slabikáře Zdroj: Ivan Motýl

Z výuky gramatiky Zdroj: Ivan Motýl

Prvouka, výuka měsíců Zdroj: Ivan Motýl

Výtvarná chvilka Zdroj: Ivan Motýl

On-line kontrola písanky Zdroj: Ivan Motýl

Kontrola písanky Zdroj: Ivan Motýl

Zápis známky po on-line zkoušení Zdroj: Ivan Motýl